20 / 06 / 21

Wake voor Vluchtelingen

24-uurs Wake voor Vluchtelingen vanuit de Bethel-kapel in Den Haag.

Buurt- en Kerkhuis Bethel in Den Haag was van 26 oktober 2018 tot 30 januari 2019 de plek waar het Armeense gezin Tamrazyan in kerkasiel verbleef, ondersteund door een al die tijd dag en nacht doorlopende viering. Toen er een politiek akkoord over het 'kinderpardon' was bereikt en het gezin een verblijfsvergunning kreeg werd het kerkasiel afgesloten, maar waakzaamheid blijft geboden over hoe in Nederland met vluchtelingen wordt omgegaan.

STEK, de diaconale organisatie van de Protestantse Kerk Den Haag, heeft daarom het initiatief genomen om jaarlijks rond Wereldvluchtelingendag (20 juni) een 24-uurs wake te houden. In 2020 gebeurde dat voor de eerste maal, met als thema: 'Kinderen eerst'. Daarbij werd aandacht gevraagd voor de kinderen in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden, en werden verhalen verteld van kinderen in Nederland die een beroep deden op de Afsluitingsregeling Kinderpardon.

In verband met de corona-maatregelen was het in 2020 helaas niet mogelijk de wake in Bethel fysiek bij te wonen;  de wake kon alleen middels een livestream worden gevolgd. Deze kunt u hier terugzien (link naar YouTube).

Meer informatie op de website: wakevoorvluchtelingen.nl