24 / 04 / 23

Armeense Genocide Herdenking

georganiseerd door de Samenwerkende Armeense Organisaties.

In 2023 zal 108 jaar Armeense genocide worden herdacht. Jaarlijks is er een kranslegging bij het monument op begraafplaats 'De Boskamp' in Assen als onderdeel van de herdenking. 

Meer informatie op de website van de Federatie Armeense Organisaties Nederland: www.faon.nl
 De tragische gebeurtenissen die de Armeense bevolking in het Osmaanse Rijk, maar ook christenen van de Assyrische, Syrisch-Orthodoxe, Chaldeeuwse en Griekse gemeenschappen zijn overkomen in de jaren 1914-1915 zijn meer dan 100 jaar later nog steeds onderwerp van onenigheid. Armenië dringt al jaren aan op internationale erkenning van de genocide, maar het huidige Turkije bestrijdt dat die term gebruikt mag worden voor de massamoord op 1 tot 1,5 miljoen leden van de Armeense bevolking.

De Wereldraad van Kerken nam op de Algemene Vergadering in Busan (Zuid-Korea) in 2013 een verklaring over de genocide aan en algemeen secretaris Olav Fykse Tveit nam deel aan de 100ste herdenking in Armenië op 24 april 2015.
Paus Franciscus sprak in april 2015 van 'de eerste genocide van de 20e eeuw' en legde in juni 2016 een krans bij het nationale monument in Jerevan.

In navolging van Frankrijk, Duitsland en België heeft de Nederlandse Tweede Kamer op 22 februari 2018 besloten de genocide op Armeniërs, Arameeërs, Pontische Grieken en Assyriërs te erkennen. Een motie van Joël Voordewind en negen medeondertekenaars werd na hoofdelijke stemming met 142 tegen 3 aangenomen; alleen de fractie DENK stemde tegen. In een andere aangenomen motie werd de regering verzocht voortaan bij elk lustrum een vertegenwoordiger op regeringsniveau namens Nederland aan de herdenking in de Armeense hoofdstad Jerevan te laten deelnemen. 

Op 25 februari 2021 diende Joël Voordewind (ChristenUnie) samen met 10 ondertekenaars van andere partijen opnieuw een motie in die de regering oproept de Armeense genocide te erkennen; deze motie is bij handopsteken met 146 stemmen voor aangenomen; net als in 2018 stemde alleen de fractie DENK (3 stemmen) tegen. De Kamer spreekt hiermee uit "van mening [te zijn] dat er meer dan ooit urgentie bestaat dat landen zich helder uitspreken over het verleden, om verzoening te bevorderen en herhaling in de toekomst te voorkomen".

De Nederlandse regering beraadt zich nog steeds op de uitvoering van de motie Voordewind c.s. , zo bleek uit de beantwoording op 9 mei 2022 door minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken van de schriftelijke vragen, ingediend op 20 april 2022 door het Kamerlid Eppink (JA21). Nederland wil "in de komende maanden met een aantal gelijkgestemde EU lidstaten spreken over de erkenning van genocides. Daarbij zal worden verkend hoe deze landen aankijken tegen het gezamenlijk erkennen van genocides en onder welke voorwaarden daartoe zou kunnen worden overgegaan. Voor Nederland geldt dat uitspraken van internationale gerechts- of strafhoven, wetenschappelijk onderzoek en/of vaststellingen door de VN Veiligheidsraad hierbij zwaarwegend zijn."

Op 24 april 2021 heeft Joe Biden, als eerste president van de Verenigde Staten, in een officiële verklaring vanuit het Witte Huis de genocide erkend.

Van de naar schatting 8 miljoen Armeniërs leven 5 miljoen in de diaspora. In Nederland heeft de Armeense gemeenschap (enkele tienduizenden leden) gedenktekens opgericht in Assen (2001), Almelo (2014) en Amsterdam (2018). 

 

Armeense genocide logo

Het logo van de Armeense genocide

 

(Bronnen o.a. : website Raad van Kerken in Nederland, bericht van 22 april 2020)