03 / 02 / 19
16:00 - 17:00

Wake bij Detentiecentrum Rotterdam

Portelabaan 7, Rotterdam

De interkerkelijke coördinatiegroep 'Welkom Onthaal' organiseert een maandelijkse wake bij het Detentiecentrum bij luchthaven Zestienhoven.
Het Detentiecentrum is per openbaar vervoer bereikbaar met RET-bus 33.
Meer informatie zie bij Samen010, of telefoon 010-46 667 22.