02 / 06 / 19
16:00 - 17:00

Wake bij Detentiecentrum Rotterdam

Portelabaan 7, 3045 AT ROTTERDAM

De interkerkelijke coördinatiegroep 'Welkom Onthaal' organiseert iedere eerste zondag van de  maand een wake bij het Detentiecentrum bij luchthaven Zestienhoven.
Het Detentiecentrum is per openbaar vervoer bereikbaar met RET-bus 33.

Meer informatie over 'Welkom Onthaal' op de website van Samen010, of via telefoon 010-46 667 22.