05 / 06 / 22
16:30 - 17:30

Wake bij Detentiecentrum Kamp van Zeist

Richelleweg 13, Soesterberg

Let op: onder voorbehoud van corona-restricties zijn de wakes weer voor publiek toegankelijk. De organisatie schrijft op de website wakezeist.nl:

Gelukkig kunnen we weer samenkomen om te laten zien dat we er nog zijn.
Dat de situatie van ongedocumenteerden ons onverminderd zorgen baart.
Dat kinderen nooit in een cel horen en dat mensen zonder strafblad niet gestraft kunnen worden.

Komt allen, neem mensen mee, neem bloemen mee.

 


De Raden van Kerken van Zeist en Soest/Soesterberg organiseren de maandelijkse wake op iedere eerste zondag van de maand, een teken aan de politiek dat het vreemdelingenbeleid anders moet. 

Tijd: 16.30 uur
Plaats: Ingang Detentiecentrum aan de Richelleweg 13, Soesterberg
(vanuit Soest aan de 'overkant' van de A28)


De Raden van Kerken van Zeist en Soest/Soesterberg houden maandelijks een wake voor de poort van het Detentiecentrum. Sinds de Schipholbrand in 2005 protesteren de kerken daarmee tegen het opsluiten van mensen zonder strafblad. En voor een humaner vreemdelingenbeleid, ook als mensen hier niet kunnen blijven.
 Meer informatie:

Op 8 april 2018 was de 150-ste wake. De toespraak van burgemeester Koos Janssen van Zeist kunt u hier lezen (download pdf-bestand).
Het blad Wordt Vervolgd van Amnesty International schreef een reportage over de 151-ste wake: 'Zonder strafblad in de Nederlandse cel'.
Bij de 160-ste wake (maart 2019) werd uitgesproken:

Waarom waken wij?
- Om een stem te laten horen tegen het insluiten van mensen zonder strafblad, die hierheen zijn gekomen in de hoop op een beter leven, op een léven
- Om het visioen van vrede en recht gaande te houden
- Om de Eeuwige aan te roepen en zijn hulp af te smeken voor de mensen die hier op hun uitzetting wachten, een onzekere toekomst tegemoet
- Vanwege onze gevoelens van onmacht en schaamte dat dit ons land is, waarin wanhopige mensen worden opgepakt of op straat moeten zwerven omdat ze geen geldige papieren hebben, of stateloos zijn
- Omdat mensen ménsen zijn en geen getallen
- Om onze hoop te delen dat het zin heeft om onze stem te verheffen...
Daarom waken wij.

 

Wake Zeist bloem in hek.jpg


Het DC is per auto bereikbaar vanaf de A28, afrit Soesterberg, voor de brug rechts = Richelleweg.
Per openbaar vervoer is het buslijn 56, halte Kampweg Soesterberg, daarvandaan plm. 10 minuten lopen.
Informatie: telefoon 06-43133109.

Zie ook: www.wakezeist.nl