15 / 12 / 22

Nationale Naturalisatiedag

Op deze dag organiseren gemeenten in Nederland ceremonies waarbij vreemdelingen de Nederlandse nationaliteit kunnen verkrijgen.

 

Iedereen die Nederlander wil worden moet, na het slagen voor het inburgeringsexamen, tijdens een naturalisatie-ceremonie een zogenaamde 'Verklaring van verbondenheid' afleggen. Daarmee wordt beloofd de vrijheden en rechten te respecteren en de plichten te vervullen die bij het Nederlanderschap horen.

Gemeenten kunnen ook op andere dagen dan 15 december een dergelijke ceremonie organiseren.
Zie voor meer informatie over de naturalisatie deze pagina op de site van de Rijksoverheid.

Koninkrijksdag:
De datum 15 december is ook 'Koninkrijksdag'. Op 15 december 1954 werd het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden ondertekend door H M Koningin Juliana. In dat statuut werden de verhoudingen geregeld tussen Nederland en de overige delen van het Koninkrijk (destijds waren dat Suriname, de Nederlandse Antillen en Nederlands-Nieuw-Guinea). 
Sinds 2008 wordt op deze dag ook de Nationale Naturalisatiedag gehouden. Voorheen was dat op 24 augustus, de dag waarop in 1815 de eerste Nederlandse Grondwet in werking trad.