26 / 06 / 23

Internationale Dag ter Ondersteuning van de slachtoffers van marteling

Ingesteld door de VN.

Op 12 december 1997 werd deze dag ingesteld middels een resolutie, aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN, ter ondersteuning van slachtoffers van marteling en om aandacht te vestigen op het Anti-folter Verdrag  (Convention against Torture and other Cruel, Inhumane or Degrading Treatment or Punishment,  afgekort CAT;  vgl. art. 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens).