Mission Statement 30 jaar Charter van Groningen

 

De situatie van vluchtelingen en asielzoekers in Europa is verontrustend. Er is een algemene tendens bij de Europese regeringen om grenzen te sluiten en de binnenkomst van vluchtelingen en asielzoekers een halt toe te roepen.” Zo begint het Charter van Groningen, 1988.

Daarom tekende dat jaar – 1988 - een groot aantal kerkelijke gemeenschappen, verspreid over Europa de verbondstekst het Charter van Groningen. Van Genève via Berlijn en Manchester tot Zuid-Afrika verbonden geloofsgemeenschappen zich aan de uitgangspunten van het Charter.

Deze gemeenschappen kozen daarmee partij. Ze kozen en kiezen partij voor vluchtelingen en asielzoekers in nood. De afgelopen 30 jaar heeft dit Charter betekenis gehad in het leven van veel mensen. Ontheemden, afgewezen vluchtelingen, staatlozen, mensen zonder identiteit, mensen die ten onrechte bedreigd werden met uitzetting naar uiterst gevaarlijke omstandigheden, mensen die op straat stonden zonder eten, soms ziek, soms ernstig ziek, mensen zonder toekomst. Mensen die nergens anders terecht konden. Vreemdelingen in onze poorten, die we zoveel als mogelijk hebben geholpen.

30 jaar Charter is geen reden om feest te vieren. Het feit dat ons werk nodig was, is eerder reden tot droefenis en bezinning. Wel is het goed om te bedenken waartoe we als mensen met elkaar ook in staat zijn: het uitsteken van de handen aan iemand in nood, het ineen slaan van handen, elkaar helpen dragen. Elkaar steunen, bemoedigen, aanmoedigen. Verschil maken in het leven van mensen. Mensen (weer) een toekomst geven.

Anno 2018: Er verkeren nog steeds veel vluchtelingen en asielzoekers in nood. Het afgrijselijke feit is dat er sinds de Tweede Wereldoorlog nog nooit zoveel mensen op de vlucht waren als nu. En nog steeds worden velen van hen rechten onthouden en nemen de meeste staten niet de verantwoordelijkheid die ze zouden moeten en kunnen dragen. Het werk gaat dus verder; het is harder nodig dan ooit. Alle reden om opnieuw stil te staan bij de geest van het Charter. Om ook nieuwe gemeenschappen op te roepen zich aan te sluiten en partij te kiezen.


30 jaar Charter was en is betekenisvol
30 jaar Charter was en is bemoediging
30 jaar Charter was en is bekrachtiging van solidariteit 
30 jaar Charter was en is: omdat het om mensen gaat