• Gemeentehuis2-thumb
  INLIA - partner van gemeenten
 • College_rvdm_vz_mw_l_koster-thumb
  "Bed-bad-brood is de absolute ondergrens; daar onderhandel je niet over" (mr Laurien Koster, voorz College voor de Rechten van de Mens)
 • Zanen_jan_van_bm_utrecht-thumb
  "Openbare orde, daar ben ìk van en niet de staat" (burgemeester Jan van Zanen van Utrecht, 26/9/14)
 • Jos_wienen_bm_katwijk-thumb
  "We moeten voorkomen dat mensen creperen" (Jos Wienen, burgemeester van Haarlem en voorz Platform Asiel v/d VNG)
 • Victor_everhardt_wethouder_gem_utrecht-thumb
  "Dit is geen bestuurlijke ongehoorzaamheid maar onze eigen verantwoordelijkheid" (wethouder Victor Everhardt, Utrecht)
 • Tri_uit_wageningen_kinderpardonpas-thumb
  "Ze zeggen dat het terugsturen is, terwijl het eigenlijk wégsturen is" (Tri uit Wageningen, 11 jaar, afgewezen voor het kinderpardon)
Raad van Europa: Nederland schendt Europees Sociaal Handvest (02-03-10) Europees_sociaal_handvest_logo-thumb
Naar aanleiding van een klacht van Defence for Children International e.a. heeft het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa op 27 februari jl. haar oordeel bekendgemaakt dat Nederland het Europees Sociaal Handvest (ESH) schendt door asielzoekers met kinderen op straat te zetten.
Het Comité concludeert dat de Nederlandse overheid hiermee zowel art 31 par 2 (recht op huisvesting) als artikel 17 par 1 onder c (bescherming van kinderen) van het ESH schendt. Volgens het Comité is Nederland verplicht te voorzien in adequate huisvesting voor kinderen, ook al hebben ze geen rechtmatig verblijf. Volgens het Comité vallen de kinderen wel onder de jurisdictie van Nederland en daarmee is Nederland verantwoordelijk voor het wel en wee van deze kinderen.

INLIA dringt er op aan dat de rijksoverheid naar aanleiding van deze uitspraak nu eindelijk haar verantwoordelijkheid zal nemen ten aanzien van dakloze asielzoekers met kinderen.

Meer informatie over deze uitspraak op de site van Defence for Children.

Op de site van Binnenlands Bestuur is een uitgebreidere analyse van de mogelijke gevolgen van deze uitspraak te vinden, alsmede reacties van enkele advocaten en gemeenten.
Deel