Dertig jaar Rechten van het Kind
Vandaag, 20 november, is de dertigste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag, het verdrag dat van alle internationale verdragen door de meeste landen ondertekend is. Nederland tekende het IVRK in 1995 en heeft zich daarmee verplicht de rechten van kinderen te waarborgen in de eigen wet- en regelgeving.
Lees meer
webworks by multimove