06 december 2011

Stem tegen strafbaarstelling illegaal verblijf

De Eerste Kamer behandelt op dit moment het wetsvoorstel over de implementatie van de EU Terugkeerrichtlijn. Onderdeel daarvan is de strafbaarstelling van illegaal verblijf van vreemdelingen die een inreisverbod hebben opgelegd gekregen. De Tweede Kamer heeft al met dit voorstel ingestemd.

Het strafbaarstellen van illegaal verblijf is een heilloos voornemen, dat geen enkele bijdrage levert aan de oplossing van een probleem. Het is slecht voor de meest kwetsbare groepen en voor de samenleving als geheel. Het werkt uitbuiting in de hand, vergroot de afstand tot de hulpverlening, vergroot de spanningen tussen groepen in de samenleving en zet de openbare orde en veiligheid verder onder druk.

Mensenhandel, uitbuiting, huisjesmelkerij, zaken die de minister bij de behandeling in de Tweede Kamer zei door deze maatregel te willen bestrijden, zullen juist worden verergerd. Illegale vreemdelingen komen nog meer in de houdgreep van dubieuze personen en organisaties, worden nog kwetsbaarder en raken nog verder uit het zicht van hulpverleners.

Voor het aanpakken van strafbare praktijken dient het strafrecht en niet het vreemdelingenrecht. Aan de mogelijkheden die de minister al heeft om illegale vreemdelingen in bewaring te nemen en uit te zetten voegt dit wetsvoorstel niets toe. Het kan zelfs contraproductief werken, op het moment dat door een strafrechtelijk traject (veroordeling, boete en vervangende hechtenis) de beoogde uitzetting juist wordt vertraagd!

Een lange lijst instellingen en maatschappelijke organisaties in Nederland, w.o. de vakcentrales FNV en CNV, de Raad van Kerken in Nederland, de VNG en het LOGO, de Commissie Meijer en de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) hebben zich al tegen dit voorstel uitgesproken. In de afgelopen maanden is daarmee duidelijk geworden dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor dit voorstel.

De toenmalige minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie a.i. mr J P H Donner wees in een uitgebreide brief aan de Tweede Kamer gedateerd 4 maart 2005 strafbaarstelling van illegaal verblijf ook al af, omdat het “zal leiden tot een verdere marginalisering van de illegale vreemdeling en daardoor mogelijk verdere criminalisering”.

Ook de Europese Commissie en het Europees Hof van Justitie hebben zich buitengewoon kritisch over het voorstel uitgelaten. Strafbaarstelling van illegaliteit is volgens de hiervoor verantwoordelijke Eurocommissaris Cecilia Malmström in strijd met de EU richtlijn. En het Europees Hof acht een gevangenisstraf voor illegaal verblijf in strijd met het beginsel van proportionaliteit.


Zie ook:
23-09-11  Strafbaarstelling illegaliteit in strijd met EU-terugkeerrichtlijn
29-04-11  Europees Hof: strafbaarstelling illegaliteit in strijd met EU-recht
04-04-11  Europese Commissie kritisch over strafbaarstelling illegaal verblijf
07-02-11  Ook VNG tegen strafbaarstelling illegaal verblijf