05 oktober 2020

Berichtenverkeer per e-mail

Berichtenverkeer per e-mail
De ICT-systemen van INLIA worden op dit moment vernieuwd. Vanwege de omschakeling van ‘oud’ naar ‘nieuw’ kan het helaas voorkomen dat het berichtenverkeer per e-mail tijdelijk verstoord raakt.

Berichten die u aan ons heeft gestuurd zijn mogelijk (nog) niet door ons ontvangen en berichten die wij hebben verzonden zijn mogelijk niet bij de geadressseerde aangekomen, zonder dat wij daarvan een foutmelding hebben gekregen.

Wij adviseren u daarom bij dringende zaken telefonisch of per Whatsapp te verifiëren of uw bericht door ons is ontvangen.

Onze excuses voor de eventuele overlast; er wordt hard aan gewerkt om dit probleem te verhelpen.