05 / 11 / 22
10:00 - 16:00

Inspiratiedag Vluchtelingen RvKN

georganiseerd door de werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland

 

"Ik ben een vreemdeling op aarde, verberg Uw geboden niet voor mij"
(Psalm 119: 19)

Onder dit motto organiseert de Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland op zaterdag 5 november a.s. een inspiratiedag in de Johanneskerk in Amersfoort.
(NB dit is het programma dat op 14 mei jl. geen doorgang kon vinden.)

Op 24 februari 2022 begon Rusland zijn invasie in buurland Oekraïne. Deze invasie is onderdeel van de Russisch-Oekraïense oorlog die sinds 2014 gaande is. Binnen tien dagen arriveerden de eerste vluchtelingen van deze oorlog in Nederland (regioland). Inmiddels zijn er 3,7 miljoen Oekraïners op de vlucht. Daarnaast spreken we over 6,5 miljoen ontheemden in Oekraïne zelf.

Maar ook in Zuid-Europa en op andere plekken bevinden zich nog vele vluchtelingen, die eerder hun land verlieten vanwege oorlog, honger of andere nood. De UNHCR meldt dat er zo’n 160.000 mensen in een urgente situatie verkeren in het Middellandse Zeegebied. In de Balkan, Armenië en recentelijk in Spanje bleken nieuwe opvangmaatregelen noodzakelijk. 

En dan hebben we het nog niet over de mensen die niet of nauwelijks in beeld zijn, zoals de ongedocumenteerden in ons eigen land. In november startte de werkgroep Vluchtelingen van de Raad dan ook een project om voor hun situatie meer aandacht te vragen. 

Deze enorme aantallen vluchtelingen en hun grote nood kunnen zorgen voor moedeloosheid, angst of boosheid en andere emoties. Het stelt de samenleving, de kerken en onszelf voor grote uitdagingen. Tegelijkertijd kunnen we hoop putten uit de grote en kleine initiatieven, door zowel professionals als vrijwilligers, om iets van deze nood te lenigen.

De werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken nodigt u van harte uit om in gesprek te gaan over al deze ontwikkelingen.

Meer informatie over het programma op de site van de Raad van Kerken.
Plaats: Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort
Tijd: zaterdag 5 november 2022 van 10 tot 16 uur.

Aanmelden kan door een mailtje te sturen aan rvk@raadvankerken.nl.
Voor de kosten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.