05 / 11 / 22
10:00 - 16:00

Inspiratiedag 'Ik was een vreemdeling'

georganiseerd door de werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland

 

"Ik was een vreemdeling en jullie hebben mij opgenomen"
(Matteüs 25: 35)

Met deze woorden maakt Jezus duidelijk dat het gastvrij ontvangen van vreemdelingen in het midden van een gemeenschap iets van Gods aanwezigheid laat zien. 

De landelijke overheid heeft in de afgelopen jaren helaas niet geïnvesteerd in een veilige toegang, goede procedures en duurzame opvang voor vluchtende mensen. We herinneren ons de verschrikkelijke beelden van asielzoekers die in Ter Apel in de open lucht moesten slapen.

Gelukkig zijn er kerken en kerkelijke vrijwilligers, die samen met veel anderen, bereid zijn om vluchtelingen een bed te bieden en in hun gemeenschap op te nemen. Op deze Inspiratiedag laten we concrete voorbeelden zien om zelf ook actief te worden en van elkaar te leren. Er is meer mogelijk dan vaak gedacht! Ook willen we overheid en politiek wijzen op hun verantwoordelijkheid. Want er moet wel een structurele oplossing komen. 

De Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken nodigt u daarom heel hartelijk uit om in gesprek te gaan, uw ervaringen te delen en u te laten inspireren door ervaringen van anderen.

Medewerking wordt o.a. verleend door onderzoeker Carolus Grütters van de Radboud Universiteit NIjmegen, theoloog Rikko Voorberg en de multimedia-journalisten Eefje Blankevoort en Els van Driel.

Meer informatie over het programma op de site van de Raad van Kerken.

Plaats: Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort
Tijd: zaterdag 5 november 2022 van 10 tot 16 uur.

Aanmelden kan door een mailtje te sturen aan rvk@raadvankerken.nl, liefst voor 30 oktober.
Voor koffie, thee en een lunch wordt gezorgd. Een vrijwillige bijdrage is zeer welkom.

Download hier de flyer (dubbelzijdig A4)