23 / 11 / 19
10:00 - 16:00

Werkdag Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland

Bergkerk, Amersfoort

De Projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland organiseert weer een 'Werkdag Vluchtelingen'.

Meer informatie volgt; hou de datum alvast vrij.