23 / 11 / 19
10:00 - 15:00

Werkdag Geloven Voorbij Grenzen van de Raad van Kerken in Nederland

Bergkerk, Amersfoort

De Projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland organiseert haar jaarlijkse 'Werkdag Vluchtelingen', dit keer onder de titel "Geloven Voorbij Grenzen".
Onder dezelfde titel wordt een nieuwe uitgave rond de betrokkenheid van kerken bij vluchtelingen en asielzoekers gepresenteerd:  'Geloven voorbij grenzen - over de kerkelijke betrokkenheid bij vluchtelingen en asielzoekers'

Inmiddels is de opzet van het programma gepubliceerd.

Plaats: Bergkerk, Dr A Kuyperlaan 1, Amersfoort
Tijd: van 10 tot 15 uur
Toegang gratis; u krijgt een lunch aangeboden.

Meer informatie over de brochure en de werkdag staat ook op de website van de Raad van Kerken.
Aanmelden kan via een mailtje aan het secretariaat van de Raad: rvk@raadvankerken.nl.