23 / 11 / 19
10:00 - 16:00

Werkdag Geloven Zonder Grenzen van de Raad van Kerken in Nederland

Bergkerk, Amersfoort

De Projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland organiseert haar jaarlijkse 'Werkdag Vluchtelingen', dit keer onder de titel "Geloven Zonder Grenzen".
Onder deze titel wordt een nieuwe uitgave rond de betrokkenheid van kerken bij vluchtelingen en asielzoekers gepresenteerd.

Meer informatie over de brochure en het programma van de werkdag op de website van de Raad van Kerken: 
https://www.raadvankerken.nl/pagina/5432/werkdag_geloven_zonder_grenzen