05 / 10 / 19
10:00 - 15:00

Landelijke Informatie en Expertise Dag voor Charterkerken

Hou deze datum vrij!

Informatie over het programma wordt later bekendgemaakt.
De locatie is de Emmaüskerk, Noordewierweg 131 in Amersfoort.

Zie ook dit verslag van de Charterdag in april 2017.