05 / 10 / 19
10:00 - 16:00

Landelijke Informatie en Expertise Dag voor Charterkerken

Hou deze datum vrij!

Informatie over het programma en de locatie wordt later bekendgemaakt.

Zie ook dit verslag van de Charterdag in april 2017.