05 / 10 / 19
10:00 - 16:00

Landelijke Informatie en Expertise Dag voor Charterkerken

Hou deze datum vrij!

Informatie over het programma wordt later bekendgemaakt.

De locatie zal weer de Johanneskerk in Amersfoort zijn.

Zie ook dit verslag van de Charterdag in april 2017.