09 / 11 / 19
10:00 - 16:00

Landelijke Diaconale Dag (PKN - Kerk in Actie)

De jaarlijkse dag van Kerk in Actie voor alle diakenen in de PKN.

Dit jaar voor de 124e keer; locatie: Beatrixgebouw (Jaarbeurs), Utrecht.