14 / 05 / 19
19:30 - 21:30

Regioberaad West-Nederland

Noorderkerk, Zaandam

Halfjaarlijkse ontmoeting van Charterkerken en andere belangstellenden in de provincies Noord- en Zuid-Holland en een delegatie van INLIA.
Gastheer is de Protestantse Gemeente Zaandam; we komen bijeen in de Noorderkerk aan de Heijermansstraat 127 (1502 DJ  Zaandam).