16 / 06 / 23
13:00 - 22:00

Wake voor Vluchtelingen

Georganiseerd door STEK Den Haag ter gelegenheid van Wereldvluchtelingendag

In de aanloop naar Wereldvluchtelingendag (20 juni) organiseert STEK samen met de Protestantse Kerk Den Haag weer een Wake. Het thema dit jaar is 'Grenzen'. 

Letterlijk: de buitengrenzen van Europa; en figuurlijk: hoeveel mensen kan onze samenleving opvangen? Welke barrières ervaren nieuwkomers in ons land?

Medewerking verlenen de schrijfster Rosita Steenbeek, het Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie Don Ceder en de coördinator van Stiching LOS (het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) Rian Ederveen.

Plaats: Buurt- en kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 30, Den Haag
Tijd: 13.00 - 22.00 uur