19 / 03 / 23
10:30 - 12:00

Preek van de Leek - Remonstrantse Kerk Groningen

Preek van de Leek door John van Tilborg, directeur INLIA

Op zondagmorgen 19 maart 2023 vindt in de Remonstrantse Kerk in Groningen weer een ‘Preek van de Leek’ plaats. Het thema zal zijn:

‘De vreemdeling als beeld van God’.

De ‘Preek van de Leek’ zal worden uitgesproken door de directeur van INLIA, John van Tilborg. 

Tijdens deze dienst, waarin ds Berend Borger voorgaat, zal tevens de deelname van de Remonstrantse Gemeente Groningen aan het netwerk van kerken van INLIA worden bekrachtigd door het ondertekenen van het ‘Charter van Groningen’. Dit document is in 1987 opgesteld door vertegenwoordigers van (raden van) kerken uit diverse steden in Nederland en Europa, en deze verklaring ligt ten grondslag aan de Stichting INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers).

Sinds de oprichting in 1988 ondersteunt INLIA de honderden lokale geloofsgemeenschappen van diverse denominaties, die als ‘Charterkerken’ partij kiezen voor asielzoekers in nood.
In Nederland zijn er meer dan 200 lokale Charterkerken en daarnaast nog ruim 500 andere geloofsgemeenschappen betrokken bij het netwerk van INLIA. Namens al deze kerken biedt INLIA maatschappelijke en juridische hulp en opvang aan asielzoekers in nood. 
Zo worden in het INLIA Gasthuis Groningen afgewezen asielzoekers, die door de rijksoverheid uit de voorzieningen op straat zijn gezet, opgevangen en begeleid naar een duurzaam toekomstperspectief. 
Sinds augustus 2022 vangen tientallen kerken samen met INLIA ook asielzoekers op, die nog voor hun asielaanvraag in behandeling kan worden genomen ‘stranden’ voor de poort van het Aanmeld¬centrum Ter Apel, omdat het COA geen voldoende beddencapaciteit heeft.

Samen met de kerken geeft INLIA daarmee invulling aan de diaconale opdracht om de  vreemdeling te huisvesten en te helpen wie geen andere helper heeft.

Plaats: Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14, 9711 BS  Groningen
Datum: zondag 19 maart 2023
Aanvang: 10.30 uur