22 / 09 / 22

25 jaar Opvang Ongedocumenteerden - van Tentenkamp naar Gasthuis

Themabijeenkomst Asielbeleid & Realiteit

Op donderdag 22 september a.s. gedenken wij een historische gebeurtenis: de Raad van Kerken in Nederland, Drentse kerken en INLIA richtten die dag precies 25 jaar geleden in de bossen van Lheebroek bij Dwingeloo een tentenkamp op voor dakloze, ongedocumenteerde vreemdelingen.

Het kan verkeren: destijds riepen sommigen in de Tweede Kamer nog lelijke dingen zoals “ME er op af sturen en ontruimen", nu betaalt het Rijk zelf voor de opvang en begeleiding van deze groepen in de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). 

Op 22 en 23 september organiseert INLIA onder de titel 'Asielbeleid & Realiteit' een tweedaags programma over de thema's:
- de LVV Nu en Straks
- Opvang in Nederland
- Discretionaire Bevoegdheid
- Strafbaarstelling Illegaliteit

Save the date - meer informatie volgt