• Religieus_symbool-thumb
  INLIA - partner van kerken
 • Geesje_werkman_in_rood-thumb
  "Ik ben van de kerk en daarom help ik vluchtelingen" (Geesje Werkman, Kerk in Actie)
 • Huub_oosterhuis_blauw-thumb
  "Beschaving is dat wij andere mensen, van waar ook ter wereld, welkom heten en proberen te ontmoeten zoals zij zijn" (Huub Oosterhuis)
 • Plaisier_scriba_pkn_dr_arjan-thumb
  "Waarborgen van menselijke waardigheid is internationaal recht, geen daad van barmhartigheid" (dr Arjan Plaisier, oud-scriba PKN)
 • Leo_mesman_ptr_hoofddorp-thumb
  "Als je ergens je geloof in de praktijk kunt brengen, dan is het wel in je omgang met mensen die dat het meest nodig hebben" (pastor Leo Mesman)
 • Wallage_jacques_pasfoto-thumb
  "De kerk is het enige instituut dat nooit 'niet thuis' mag geven; het echte gezag is moreel gezag" (Jacques Wallage)
 • Peter_verhoeff-thumb
  "Dit is geen gekkenwerk, dit is kerkenwerk" (vml PKN-synodepreses ds Peter Verhoeff)
 • Tutu-thumb
  "I am willing to sign the Charter of Groningen" (telegram van Aartsbisschop Desmond Tutu, 15 februari 1988)
 • Diaconie-thumb
  Diaconaat - daar helpen waar geen andere helper is
 • Bed_bad_brood_belgisch_logo-thumb
  "Vergeet de gastvrijheid niet; door haar hebben sommigen zonder het te weten engelen geherbergd" (Hebreeƫn 13:2)
Voorlichting 

Op verzoek verleent de afdeling Kerkelijke Relaties en Publieksvoorlichting van INLIA medewerking aan een gemeenteavond, diaconie- of kerkeraadsvergadering over thema's die verband houden met de vluchtelingen- en asielzoekersproblematiek. In samenwerking met diaconale consulenten en maatschappelijk activeringswerkers van de diverse kerkgenootschappen kan in een plaats of regio ook een serie thema-bijeenkomsten worden aangeboden, waarin dieper op theologische, juridische en praktische aspecten van het asielzoekersvraagstuk wordt ingegaan en de mogelijkheden en moeilijkheden van concrete hulpverlening aan asielzoekers in nood worden behandeld. De doelgroep voor deze cursus bestaat uit leden van lokale kerken die actief zijn of willen worden als vrijwilliger in lokale asielzoekerscentra of als lid van een plaatselijke werkgroep 'noodopvang' of 'kerkasiel'.
Omdat er als gevolg van het rijksbeleid nog steeds asielzoekers op straat belanden is de kans nog steeds aanwezig dat er rechtstreeks bij het kerkgebouw, een koster of voorganger om hulp wordt aangeklopt. Dan is het goed op een dergelijke hulpvraag voorbereid te zijn. Heeft u vragen over bijv. het (al dan niet) verlenen van 'kerkasiel' of het ondersteunen van noodopvang van dakloze asielzoekers, dan kan INLIA u daarbij helpen.