• Vluchtelingen4-thumb
  INLIA - partner van vluchtelingen
 • Kinderombudsman_marc_dullaert-thumb
  "De rechten van kinderen worden met voeten getreden" (Kinderombudsman Marc Dullaert over het kinderpardon)
 • Prof_dr_hein_de_haas_univ_maastricht-thumb
  "Mensensmokkel is een reactie op grenscontroles, niet de oorzaak van migratie" (Prof Dr Hein de Haas, Univ. van Oxford en Maastricht)
 • Baldinger_mr_dr_dana_rechter_a_dam-thumb
  "Waarom zou ik als asielrechter geen grondig feitenonderzoek mogen verrichten?" (mr dr Dana Baldinger, Rechtbank Amsterdam)
 • Roel_fernhout-thumb
  "Rechtspraak Raad van State is schokkend slecht en niet gemotiveerd" (Roel Fernhout, vml Nationale Ombudsman)
 • Karin_kloosterboer_unicef-thumb
  "Vanuit de goot keren mensen niet terug naar het land van herkomst" (Karin Kloosterboer, UNICEF)
 • Bas_de_gaay_fortman-thumb
  "In publieke handhaving van de mensenrechten ligt de lakmoesproef van de rechtsstaat" (prof mr dr Bas de Gaay Fortman)
Verlenging pardonvergunningen 

Asielzoekers die in 2007 een verblijfsvergunning hebben gekregen op grond van het ‘generaal pardon’ moesten voor 15 juni 2013 verlenging van hun ‘pardonvergunning’ aanvragen. Hiervoor was het niet nodig een geldig paspoort te kunnen overleggen en ook hoefde er geen leges betaald te worden.

Asielzoekers die een vergunning hebben gekregen in het kader van de Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet (RANOV) en nog niet genaturaliseerd zijn tot Nederlander ontvangen een aanvraagformulier van de IND voor verlenging. Het verlengen is nodig omdat de geldigheidsduur van 5 jaar binnenkort afloopt. De aanvraag voor verlenging is kosteloos.

Ook voor asielzoekers die al een verzoek tot naturalisatie hebben gedaan waarop nog niet is beslist is het raadzaam verlenging van de pardonvergunning te vragen. Indien de naturalisatie-ceremonie niet voor 15 juni 2013 heeft plaatsgevonden ontstaat een zogenaamd ‘verblijfsgat’. Dat wordt de pardonner vervolgens tegengeworpen in de naturalisatieprocedure (op grond van het principe ‘eens illegaal, altijd illegaal’). De pardonner kan dan geen Nederlander meer worden, maar heeft ook (nog) geen geldige verblijfsvergunning. Vandaar dat het van groot belang is sowieso om verlenging van de huidige pardonvergunning te vragen. Zoals al gezegd geldt daarvoor geen legestarief of paspoortvereiste.

Dat geldt wel als pardonners het Nederlanderschap willen aanvragen. Als gevolg van het politieke besluit om gepardonneerde asielzoekers een reguliere status (en geen asielstatus) toe te kennen worden zij geconfronteerd met dezelfde eisen die aan iedere vreemdeling die wil naturaliseren worden gesteld, nl. het overleggen van een gelegaliseerde geboorteakte en een geldig paspoort. Daarmee wordt volledig voorbijgegaan aan de realiteit voor de meeste asielzoekers die in bewijsnood verkeren omdat ze met geen mogelijkheid aan die documenten kunnen komen: juist daarvoor was de pardonregeling nodig, waarmee asielzoekers in bewijsnood op basis van een schriftelijke verklaring omtrent de identiteit een status konden verkrijgen. Zie voor een uitvoeriger argumentatie de diverse nieuwsberichten middels de links hieronder.

Meer informatie:
De publicatie 'Veelgestelde vragen over naturalisatie voor houders van een RANOV-vergunning' (PDF-bestand van 7 pag's, d.d. 30 jan 2013)

17-06-15  Raad van State steunt harde lijn IND bij naturalisatie pardonners
27-11-14  Naturalisatie van pardonners: Syriërs vrijgesteld van paspoorteis
29-07-14  Teleurstellende brief Teeven over naturalisatie van pardonners
07-01-14  Van alle pardonners kan 82% niet naturaliseren
02-07-13  Petitie voor naturalisatie van pardonners
20-02-13  Pardonners moeten verblijfsvergunning verlengen
15-05-12  Paspoortvereiste belemmert naturalisatie van pardonners