• Inlia-thumb
  INLIA - International Network of Local Initiatives with Asylumseekers
 • Geesje_werkman_in_rood-thumb
  "Vluchtelingen zijn ons als opdracht gegeven" (Geesje Werkman, Kerk in Actie)
 • Mgr_gerard_de_korte-thumb
  "Vluchtelingenangst moet christenen vreemd zijn" (mgr dr Gerard de Korte, bisschop van RK Bisdom 's-Hertogenbosch)
 • Kinderombudsman_marc_dullaert-thumb
  "Het gaat niet om ruimhartigheid maar om rechtvaardigheid" (Kinderombudsman Marc Dullaert over het kinderpardon)
 • Timmermans_frans_min_van_buiza-thumb
  "We hebben onafhankelijke rechters nodig om mensenrechten te bewaken, zelfs wanneer nationale politici daarvan knarsetanden" (Frans Timmermans)
 • Kerk-thumb
  INLIA - partner van kerken
 • Gemeentehuis1-thumb
  INLIA - partner van gemeenten
 • Vluchtelingen3-thumb
  INLIA - partner van vluchtelingen
 • Handen__mensen_-thumb
  INLIA - partner van mensen
 • Volterra2-thumb
  INLIA - hulp aan asielzoekers in nood
Het Transithuis 

 
In december 2009 is na een lange voorbereidingstijd het project 'Transithuis' van start gegaan. Het project is bedoeld voor vreemdelingen zonder verblijfsdocumenten, die niet zijn toegelaten tot Nederland, en die zich in vreemdelingenbewaring bevinden of dreigen daarin terecht te komen.
 
 
Doelstelling en werkwijze
 
Deelnemers in het project hebben geen perspectief voor voortgezet legaal verblijf in Nederland en geen recht op voorzieningen. Ze verblijven op straat dan wel in vreemdelingenbewaring. Vaak zien zij ook geen perspectief in het land van herkomst. Er kan sprake zijn van (ernstige) belemmeringen die het mensen onmogelijk maakt om zelfstandig een invulling te geven aan de (weder)opbouw van hun toekomst.
 
Het project 'Transithuis' wil de deelnemers helpen om de belemmeringen in beeld te brengen die een duurzame hervestiging in het land van herkomst (of een ander land waar de toegang en het perspectief kunnen worden gewaarborgd) in de weg staan. Deze belemmeringen worden op basis van vertrouwelijkheid besproken en in kaart gebracht om ze vervolgens samen te overwinnen en een duurzame, veilige hervestiging te realiseren.
 
Het Transithuis voorkomt dat deze mensen op straat komen, omdat ze volgens de wet- en regelgeving geen recht (meer) hebben op voorzieningen. Wie letterlijk op straat moet zien te overleven kan niet werken aan zijn terugkeer. Het project biedt daarom ook onderdak en voorzieningen zoals leefgeld, maar ook faciliteiten zoals het gebruik van telefoon en internet. Consulenten van het project geven de deelnemers intensieve professionele begeleiding bij het werken aan hun (nieuwe) toekomst.


Kleinschalig begonnen

Het Transithuis is aanvankelijk kleinschalig opgezet. Justitiepastores die bij de doelgroep betrokken waren kregen steeds meer zorgen over de perspectieven van vreemdelingen in bewaring. Contact werd gelegd met Kerk in Actie, INLIA, het IOM en anderen. Kerk in Actie heeft in 2008, tijdens de 40dagentijd-campagne, dertigduizend euro ingezameld om een project 'Transithuis' te kunnen opzetten. Dit geld is bij elkaar gebracht door diaconieën en zwo-commissies en ook deels afkomstig uit individuele giften. Kerk in Actie heeft vervolgens INLIA gevraagd de praktische uitvoering en invulling van het project voor haar rekening te willen nemen.

Nader overleg met de overheid heeft geleid tot een subsidietoekenning van het ministerie van Binnenlandse Zaken, als gevolg waarvan het inmiddels begonnen project kon worden opgeschaald. In het project wordt samengewerkt door het Justitiepastoraat, ICCO, Kerk in Actie, het Leger des Heils, de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en de Stichting INLIA. In dit samenwerkingsverband was Kerk in Actie de aanvrager en ontvanger van de subsidie en INLIA de uitvoeringsorganisatie.

Aan het gedachtegoed van het Transithuis wordt door een professioneel team vorm en inhoud wordt gegeven. Een aantal mensen die op straat verbleven of tot voor kort in een gevangenis (zonder een strafrechtelijke grond - alleen maar omdat ze vreemdelingen zijn die nog niet het land hebben [kunnen of willen] verlaten) worden opgevangen in enkele huizen in de stad Groningen en ondersteund in hun weg naar een nieuwe toekomst.


Voortzetting

In de afgelopen jaren zijn - eerst op kleine, en daarna op grotere schaal - mensen succesvol teruggekeerd en hebben we niemand aan de straat (terug) verloren. Na het aflopen van de grootschaliger gesubsidieerde project-periode werd het Transithuis weer op kleinere schaal voortgezet. De in het project ontwikkelde methodiek wordt thans ook toegepast in de zogenaamde Bed-Bad-Brood voorziening in het vml. Formule 1 hotel in Groningen en maakt daar deel uit van de "vierde B" van Begeleiding.

 
Lees ook:

28-11-16  Methodiek Bed-Bad-Brood èn Begeleiding werkt
28-02-14  COA-pilot neemt methodiek Transithuis over
19-03-13  Nieuwe kansen - verhalen uit het Transithuis

'Terugkeer vraagt om creativiteit' (uit: Diakonia, augustus 2015)