• Vluchtelingen4-thumb
  INLIA - partner van vluchtelingen
 • Kinderombudsman_marc_dullaert-thumb
  "De rechten van kinderen worden met voeten getreden" (Kinderombudsman Marc Dullaert over het kinderpardon)
 • Prof_dr_hein_de_haas_univ_maastricht-thumb
  "Mensensmokkel is een reactie op grenscontroles, niet de oorzaak van migratie" (Prof Dr Hein de Haas, Univ. van Oxford en Maastricht)
 • Baldinger_mr_dr_dana_rechter_a_dam-thumb
  "Waarom zou ik als asielrechter geen grondig feitenonderzoek mogen verrichten?" (mr dr Dana Baldinger, Rechtbank Amsterdam)
 • Roel_fernhout-thumb
  "Rechtspraak Raad van State is schokkend slecht en niet gemotiveerd" (Roel Fernhout, vml Nationale Ombudsman)
 • Karin_kloosterboer_unicef-thumb
  "Vanuit de goot keren mensen niet terug naar het land van herkomst" (Karin Kloosterboer, UNICEF)
 • Bas_de_gaay_fortman-thumb
  "In publieke handhaving van de mensenrechten ligt de lakmoesproef van de rechtsstaat" (prof mr dr Bas de Gaay Fortman)
Sociaal-maatschappelijke hulp 

De afdeling JMO biedt uitgebreide sociaal-maatschappelijke hulpverlening aan individuele cliënten uit Groningen die soms opgevangen worden door de Stichting Projecten ten behoeve van het Charter van Groningen (PCG), soms bij vrienden of kennissen verblijven of soms (letterlijk) op straat staan. Een groot gedeelte van deze cliënten krijgt maandelijks leefgeld van INLIA op basis van een subsidie van de Gemeente Groningen. Het gaat hierbij om asielzoekers die geen recht meer hebben op voorzieningen, maar die desondanks nog in een verblijfsrechtelijke procedure verwikkeld zijn of die meewerken aan hun vertrek. Het kan ook gaan om net meerderjarig geworden alleenstaande asielzoekers (zogenaamde ex-ama's). Kinderen van deze asielzoekers proberen we activiteiten aan te bieden, zoals sport en een korte vakantie in de zomer.

Ook mensen die geen cliënt van INLIA zijn kunnen een beroep doen op (een meer beperkte vorm van) sociaal-maatschappelijke hulpverlening door de Afdeling JMO. Wanneer er sprake is van kinderen in de leerplichtige leeftijd kan de afdeling JMO voorlichting geven over en eventueel bemiddelen bij het verkrijgen van toegang tot onderwijs.Ook kan bij de afdeling JMO informatie verkregen worden over en bemiddeling gevraagd worden bij het verkrijgen van toegang tot noodzakelijke medische zorg.