Op deze pagina gaan we op een aantal, wat meer specialistische, onderwerpen wat dieper in. Zo vindt u dossiers over de regeling 'medische zorg voor onverzekerbare vreemdelingen', over de leges-problematiek, en over de gezamenlijke inspanningen van een coalitie van organisaties waaronder INLIA om een einde te maken aan de detentie van vreemdelingenkinderen. Ook zijn er dossiers met al onze berichten over Somalië en met een uitleg over het begrip 'art 1F' (verdenking van oorlogsmisdaden) toegevoegd.