Op deze pagina gaan we op een aantal specialistische onderwerpen wat dieper in. Zo vindt u dossiers over de regeling 'medische zorg voor onverzekerbare vreemdelingen', over de leges-problematiek, en over de gezamenlijke inspanningen van een coalitie van organisaties waaronder INLIA om een einde te maken aan de detentie van vreemdelingenkinderen.