Nieuw beoordelingskader bekering en seksuele geaardheid
Staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid heeft, om gevolg te geven aan een aangenomen Kamermotie, een nieuw toetsingskader aangekondigd voor vreemdelingen die zich beroepen op bekering of seksuele geaardheid.
Lees meer
webworks by multimove