• Vluchtelingen4-thumb
  INLIA - partner van vluchtelingen
 • Kinderombudsman_marc_dullaert-thumb
  "De rechten van kinderen worden met voeten getreden" (Kinderombudsman Marc Dullaert over het kinderpardon)
 • Prof_dr_hein_de_haas_univ_maastricht-thumb
  "Mensensmokkel is een reactie op grenscontroles, niet de oorzaak van migratie" (Prof Dr Hein de Haas, Univ. van Oxford en Maastricht)
 • Baldinger_mr_dr_dana_rechter_a_dam-thumb
  "Waarom zou ik als asielrechter geen grondig feitenonderzoek mogen verrichten?" (mr dr Dana Baldinger, Rechtbank Amsterdam)
 • Roel_fernhout-thumb
  "Rechtspraak Raad van State is schokkend slecht en niet gemotiveerd" (Roel Fernhout, vml Nationale Ombudsman)
 • Karin_kloosterboer_unicef-thumb
  "Vanuit de goot keren mensen niet terug naar het land van herkomst" (Karin Kloosterboer, UNICEF)
 • Bas_de_gaay_fortman-thumb
  "In publieke handhaving van de mensenrechten ligt de lakmoesproef van de rechtsstaat" (prof mr dr Bas de Gaay Fortman)
Terugkeer naar Somaliland en Somalië (18-02-10) Somaliland-thumb
In een recente brief van 7 januari 2010 geeft de IND aan dat gedwongen terugkeer van asielzoekers naar Somaliland momenteel niet mogelijk is. Gedwongen verwijdering is volgens de Somalilandse autoriteiten pas mogelijk na de presidentsverkiezingen. Wanneer deze presidentsverkiezingen plaatsvinden is nog onbekend. In beantwoording op vragen van het Kamerlid Spekman had de Staatssecretaris in oktober 2009 reeds aangegeven dat gedwongen terugkeer naar Somalië ook niet tot de mogelijkheden behoorde. Letterlijk zegt de Staatssecretaris hierover:  Mogelijkheden om gedwongen terugkeer naar Centraal- en Zuid-Somalië mogelijk te maken worden nader onderzocht.
Vrijwillige terugkeer naar zowel Somaliland als Somalië behoort volgens de Staatssecretaris wel tot de mogelijkheden. In Somalië is echter geen centrale autoriteit die bevoegd is tot het afgeven van reisdocumenten. Hoe een Somalische asielzoeker aan reisdocumenten kan komen om vrijwillig mee terug te keren is dan ook onbekend. In het verleden werden Somalische asielzoekers nogal eens verwezen naar schimmige bureau's die zich uitgaven als ambassade van Somalië, zo bleek na een onderzoek van INLIA. Ook maakte de IND zelf gebruik van een schimmig particulier Zuidafrikaans bedrijf genaamd SMI teneinde Somalische asielzoekers te verwijderen naar Somalië. Hoe dit particuliere Zuidafrikaanse bedrijf aan de benodigde reisdocumenten kwam werd zelfs na een procedure op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur niet bekend gemaakt aan INLIA.

Indien u meer informatie wilt over de huidige situatie in Somaliland en de internationaalrechtelijke status van Somaliland, kijk dan bijvoorbeeld op de site van Wikipedia.

Eerdere berichten over uitzetting naar Somalië en de klacht van INLIA over het inschakelen van het bedrijf SMI werden gepubliceerd op 31 maart 2009 en 3 april 2009.
Deel