• Vluchtelingen4-thumb
  INLIA - partner van vluchtelingen
 • Kinderombudsman_marc_dullaert-thumb
  "De rechten van kinderen worden met voeten getreden" (Kinderombudsman Marc Dullaert over het kinderpardon)
 • Prof_dr_hein_de_haas_univ_maastricht-thumb
  "Mensensmokkel is een reactie op grenscontroles, niet de oorzaak van migratie" (Prof Dr Hein de Haas, Univ. van Oxford en Maastricht)
 • Baldinger_mr_dr_dana_rechter_a_dam-thumb
  "Waarom zou ik als asielrechter geen grondig feitenonderzoek mogen verrichten?" (mr dr Dana Baldinger, Rechtbank Amsterdam)
 • Roel_fernhout-thumb
  "Rechtspraak Raad van State is schokkend slecht en niet gemotiveerd" (Roel Fernhout, vml Nationale Ombudsman)
 • Karin_kloosterboer_unicef-thumb
  "Vanuit de goot keren mensen niet terug naar het land van herkomst" (Karin Kloosterboer, UNICEF)
 • Bas_de_gaay_fortman-thumb
  "In publieke handhaving van de mensenrechten ligt de lakmoesproef van de rechtsstaat" (prof mr dr Bas de Gaay Fortman)
Rechtbank Zwolle: Justitie mag Somalische asielzoeker langer vasthouden (26-07-10) Somalie2-thumb
In een zaak over de bewaring van een Somalische asielzoeker heeft de Rechtbank Zwolle op 13 juli uitgesproken dat Justitie de bewaring voorlopig niet hoeft op te heffen. Justitie geeft namelijk in het kader van de uitzettingen van Somaliers in het algemeen aan dat de eerste Somalische asielzoeker vanaf eind juli 2010 zal worden uitgezet. Vervolgens zullen iedere maand drie vluchten plaatsvinden. De uitzetting van de betreffende Somalische asielzoeker staat gepland voor eind oktober 2010. De rechtbank concludeert dus dat er zicht op uitzetting is en de bewaring van betrokkene niet hoeft te worden opgeheven. 

De rechtbank heeft in deze uitspraak niets overwogen omtrent de op 23 juni door het Europese Hof getroffen 'interim measure' ten aanzien van een Somalische asielzoeker (zie hiervoor ons bericht van 16 juli), noch over de uitspraak van rechtbank Amsterdam van 25 juni waarbij de bewaring van een Somalische asielzoeker werd opgeheven omdat Justitie weigerde inzage te geven in de terugkeerovereenkomst met de Transitional Federal Government (TFG) van Somalie (zie hiervoor ons bericht van 5 juli).
 
Klik hier voor de gehele uitspraak van Rechtbank Zwolle. 
 
Deel