• Vluchtelingen4-thumb
  INLIA - partner van vluchtelingen
 • Kinderombudsman_marc_dullaert-thumb
  "De rechten van kinderen worden met voeten getreden" (Kinderombudsman Marc Dullaert over het kinderpardon)
 • Prof_dr_hein_de_haas_univ_maastricht-thumb
  "Mensensmokkel is een reactie op grenscontroles, niet de oorzaak van migratie" (Prof Dr Hein de Haas, Univ. van Oxford en Maastricht)
 • Baldinger_mr_dr_dana_rechter_a_dam-thumb
  "Waarom zou ik als asielrechter geen grondig feitenonderzoek mogen verrichten?" (mr dr Dana Baldinger, Rechtbank Amsterdam)
 • Roel_fernhout-thumb
  "Rechtspraak Raad van State is schokkend slecht en niet gemotiveerd" (Roel Fernhout, vml Nationale Ombudsman)
 • Karin_kloosterboer_unicef-thumb
  "Vanuit de goot keren mensen niet terug naar het land van herkomst" (Karin Kloosterboer, UNICEF)
 • Bas_de_gaay_fortman-thumb
  "In publieke handhaving van de mensenrechten ligt de lakmoesproef van de rechtsstaat" (prof mr dr Bas de Gaay Fortman)
Rechtbank Rotterdam: terugkerende Somaliër loopt gevaar (23-01-15) Rechtbankgebouw_rotterdam-thumb
De Rechtbank Rotterdam heeft op 13 januari 2015 uitgesproken dat een Somalische asielzoeker die afkomstig is uit Dharkenley bij terugkeer naar Mogadishu het risico loopt om het slachtoffer te worden van ernstige mensenrechtenschendingen. De rechtbank baseert zich hierbij op het nieuwe ambtsbericht over Somalië van 18 december 2014. 


In dit ambtsbericht staat namelijk o.a.:
"Terugkeerders worden volgens meerdere bronnen in de regel als zodanig herkend door hun (westers) gedrag, kleding, bezittingen, hun oogopslag of accent, ook als ze bijvoorbeeld maar een half jaar zijn weggeweest. Op subtiele wijze kunnen ze zich in Somalische ogen onderscheiden van mensen die al sinds jaar en dag in het gebied wonen. Mede vanwege de communicatieve cultuur in Somalië kan bekend raken dat iemand is teruggekeerd. Hierdoor lopen ze het risico door Al-Shabaab als terugkeerder te worden herkend en te worden beschuldigd van verraad of spionage. Daarom mijden terugkerende Somaliërs over het algemeen het gebied dat onder controle staat van Al-Shabaab, zelfs als hun clan daar vandaan komt.”
 
In het vorige ambtsbericht uit 2013 werd het gevaar voor terugkeerders uit het westen niet op deze wijze beschreven. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State kwam op grond van dat ambtsbericht nog in november 2014 tot de conclusie dat er geen algemeen gevaar bestond voor terugkeerders. De Rechtbank Rotterdam geeft echter aan dat  “…uit het (…) ambtsbericht uit 2014 moet worden opgemaakt dat dit risico in Dharkenley, de buitenwijk van Mogadishu waaruit eiser afkomstig is, dusdanig groot is dat er serieuze redenen zijn om te veronderstellen  dat eiser bij terugkeer uit het westen naar Dharkenley (…) aldaar een reëel risico loopt op een behandeling in strijd met artikel 3 van het EVRM.” (overweging 3.7)
 
Overigens heeft de staatssecretaris zelf op dit moment nog geen beleid geformuleerd ten aanzien van dit nieuwe ambtsbericht. Wel bleek onlangs uit mededelingen van de IND bij een bewaringszaak van de Rechtbank Roermond (uitspraak d.d. 31 december 2014)  dat de uitzettingen naar Somalië weer zijn opgeschort, nadat enkele keren  in december door Nederland uitgezette Somaliërs bij aankomst alsnog door de lokale autoriteiten werden geweigerd.

 
Meer informatie:
De uitspraak van de Rechtbank Rotterdam d.d. 13 jan 2015, zaaknrs AWB 14/28667 en 28666 (pdf-bestand, 6 pag's)
 
Lees ook:
23-12-14  Nieuw ambtsbericht Somalië uitgebracht
01-12-14  DT&V hervat uitzettingen naar Somalië
 
Deel