• Vluchtelingen4-thumb
  INLIA - partner van vluchtelingen
 • Kinderombudsman_marc_dullaert-thumb
  "De rechten van kinderen worden met voeten getreden" (Kinderombudsman Marc Dullaert over het kinderpardon)
 • Prof_dr_hein_de_haas_univ_maastricht-thumb
  "Mensensmokkel is een reactie op grenscontroles, niet de oorzaak van migratie" (Prof Dr Hein de Haas, Univ. van Oxford en Maastricht)
 • Baldinger_mr_dr_dana_rechter_a_dam-thumb
  "Waarom zou ik als asielrechter geen grondig feitenonderzoek mogen verrichten?" (mr dr Dana Baldinger, Rechtbank Amsterdam)
 • Roel_fernhout-thumb
  "Rechtspraak Raad van State is schokkend slecht en niet gemotiveerd" (Roel Fernhout, vml Nationale Ombudsman)
 • Karin_kloosterboer_unicef-thumb
  "Vanuit de goot keren mensen niet terug naar het land van herkomst" (Karin Kloosterboer, UNICEF)
 • Bas_de_gaay_fortman-thumb
  "In publieke handhaving van de mensenrechten ligt de lakmoesproef van de rechtsstaat" (prof mr dr Bas de Gaay Fortman)
Raad van State: toch status voor Somalische uit Mogadishu (29-01-10) 


Op 26 januari 2010 heeft de Raad van State uitgesproken (RvS, 200905017/1/V2) dat een Somalische asielzoekster die afkomstig is uit de omgeving van Mogadishu in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning, vanwege het feit dat er in de omgeving van Mogadishu sprake is van een zogenaamd hoge mate van ‘willekeurig geweld’. Op basis van een Europese richtlijn (Definitierichtlijn 15c spreekt over een ‘uitzonderlijke situatie’) dienen de Europese lidstaten een verblijfsvergunning te verstrekken aan personen die afkomstig zijn uit gebieden waar sprake is van een hoge mate van ‘willekeurig geweld’. 

In april 2009 schafte de Staatssecretaris van Justitie het categoriale beschermingsbeleid voor Somalië af (zie ons bericht van 09-04-09). Dat betekende dat asielzoekers die afkomstig zijn uit Somalië sindsdien niet langer automatisch een verblijfsvergunning krijgen, maar dat elk dossier weer individueel wordt beoordeeld. De Raad van State zegt met deze uitspraak nu in feite dat de Staatssecretaris wel een verblijfsvergunning dient te verstrekken aan (alle) asielzoekers die uit de regio Mogadishu afkomstig zijn. 
Deel