• Vluchtelingen4-thumb
  INLIA - partner van vluchtelingen
 • Kinderombudsman_marc_dullaert-thumb
  "De rechten van kinderen worden met voeten getreden" (Kinderombudsman Marc Dullaert over het kinderpardon)
 • Prof_dr_hein_de_haas_univ_maastricht-thumb
  "Mensensmokkel is een reactie op grenscontroles, niet de oorzaak van migratie" (Prof Dr Hein de Haas, Univ. van Oxford en Maastricht)
 • Baldinger_mr_dr_dana_rechter_a_dam-thumb
  "Waarom zou ik als asielrechter geen grondig feitenonderzoek mogen verrichten?" (mr dr Dana Baldinger, Rechtbank Amsterdam)
 • Roel_fernhout-thumb
  "Rechtspraak Raad van State is schokkend slecht en niet gemotiveerd" (Roel Fernhout, vml Nationale Ombudsman)
 • Karin_kloosterboer_unicef-thumb
  "Vanuit de goot keren mensen niet terug naar het land van herkomst" (Karin Kloosterboer, UNICEF)
 • Bas_de_gaay_fortman-thumb
  "In publieke handhaving van de mensenrechten ligt de lakmoesproef van de rechtsstaat" (prof mr dr Bas de Gaay Fortman)
Raad van State: bepaalde provincies in Centraal en Zuid Somalië wel veilig (24-09-10) Somalie3-thumb
Op 9 september 2010 heeft de Raad van State uitgesproken dat de veiligheidssituatie in de provincie Shabelle Hoose in Somalië niet dermate ernstig is, dat eenieder die afkomstig is uit deze provincie asiel zou moeten krijgen in Nederland. In twee andere uitspraken, gedaan op dezelfde datum, oordeelde de Raad van State dat dit evenmin geldt voor Somalische asielzoekers die afkomstig zijn uit de regio Hiraan en Kismayo.

Dat het relatief veilig zou zijn in deze gebieden baseert de Raad van State op het ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken van maart 2009 (!) over Somalië. De UNHCR, Amnesty International en Human Rights Watch geven echter aan dat het thans onverantwoord is om mensen terug te sturen naar geheel Centraal- en Zuid-Somalië. Bovendien zullen asielzoekers die afkomstig zijn uit de (volgens de Raad van State) 'veilige' gebieden moeten terugkeren via Mogadishu, wat ook volgens de Raad van State 'onveilig' is!

De Raad van State oordeelde in januari 2010 juist dat asielzoekers afkomstig uit de regio Mogadishu wèl voor een verblijfsvergunning in aanmerking dienen te komen, althans dat de IND onvoldoende heeft gemotiveerd waarom Mogadishu veilig genoeg zou zijn om naar terug te keren. In deze zaak heeft de IND tot op heden geen nieuwe beslissing genomen. Wel heeft zij onlangs een Somalische asielzoeker uitgezet naar Mogadishu, de regio dus die ook volgens de Raad van State onveilig is.

Lees hier de volledige uitspraak van de Raad van State d.d. 9 sept 2010.

Zie ook de berichten:
06-09-10  Justitie zet toch een Somalische asielzoeker uit
10-08-10  UNHCR verontrust over uitzettingen naar Somalië
23-07-10  Human Rights Watch roept Nederland op om niet uit te zetten naar Somalië
29-01-10  Raad van State: toch status voor Somalische uit Mogadishu
Deel