• Vluchtelingen4-thumb
  INLIA - partner van vluchtelingen
 • Kinderombudsman_marc_dullaert-thumb
  "De rechten van kinderen worden met voeten getreden" (Kinderombudsman Marc Dullaert over het kinderpardon)
 • Prof_dr_hein_de_haas_univ_maastricht-thumb
  "Mensensmokkel is een reactie op grenscontroles, niet de oorzaak van migratie" (Prof Dr Hein de Haas, Univ. van Oxford en Maastricht)
 • Baldinger_mr_dr_dana_rechter_a_dam-thumb
  "Waarom zou ik als asielrechter geen grondig feitenonderzoek mogen verrichten?" (mr dr Dana Baldinger, Rechtbank Amsterdam)
 • Roel_fernhout-thumb
  "Rechtspraak Raad van State is schokkend slecht en niet gemotiveerd" (Roel Fernhout, vml Nationale Ombudsman)
 • Karin_kloosterboer_unicef-thumb
  "Vanuit de goot keren mensen niet terug naar het land van herkomst" (Karin Kloosterboer, UNICEF)
 • Bas_de_gaay_fortman-thumb
  "In publieke handhaving van de mensenrechten ligt de lakmoesproef van de rechtsstaat" (prof mr dr Bas de Gaay Fortman)
Nieuw asielbeleid Somalië een farce (28-12-10) Vlag_somali_-thumb
Op 15 december 2010 is het nieuwe beleid met betrekking tot Somalië bekend gemaakt. Het beleid komt er op neer dat de minister erkent dat het onveilig is in Mogadishu, maar dat het in de rest van Centraal- en Zuid-Somalië volgens de minister voor vele Somaliërs veilig genoeg is om naar toe terug te keren. Ook Somaliërs die afkomstig zijn uit Mogadishu zouden in principe een vestigingsalternatief hebben in de rest van Centraal- en Zuid-Somalië.

Van slechts een paar doelgroepen, zoals alleenstaande vrouwen, alleenstaande minderjarige vreemdelingen en bepaalde minderheden, wordt aangenomen dat zij geen vestigingsalternatief hebben in Centraal- en Zuid-Somalië.

Hiermee negeert de minister wederom de rapporten van het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN (UNHCR), Human Rights Watch en Amnesty International, die aangeven dat het in heel Centraal- en Zuid-Somalië onveilig is. Ook het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft inmiddels in ieder geval in vijf zaken al een 'interim measure' getroffen waarmee het Nederland heeft verboden de betreffende asielzoekers uit te zetten. Ook het EHRM lijkt er niet van overtuigd te zijn dat het veilig genoeg is in geheel Centraal- en Zuid-Somalië. Daarnaast is onbekend hoe de asielzoekers dan van het vliegveld in Mogadishu in de volgens de minister 'veilige gebieden' in Centraal- en Zuid-Somalië terecht moeten komen...
 
Ondanks het feit dat de veiligheidssituatie in geheel Centraal- en Zuid-Somalië één van de slechtste ter wereld is, blijft de minister volharden in het politiek gewenste standpunt dat de meeste Somalische asielzoekers best veilig terug kunnen.
Hoe vaak zal de minister nog door het EHRM op de vingers getikt moeten worden, voordat hij realistisch beleid gaat formuleren? 


Lees hier de volledige tekst van het besluit van de Minister voor Immigratie en Asiel d.d. 9 dec 2010 (publicatie in de Staatscourant d.d. 15 dec 2010 van wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire nummer WBV 2010/19; pdf-bestand)

Meer informatie over dit onderwerp in het dossier Somalië.


 
Deel