• Gemeentehuis2-thumb
  INLIA - partner van gemeenten
 • College_rvdm_vz_mw_l_koster-thumb
  "Bed-bad-brood is de absolute ondergrens; daar onderhandel je niet over" (mr Laurien Koster, voorz College voor de Rechten van de Mens)
 • Zanen_jan_van_bm_utrecht-thumb
  "Openbare orde, daar ben ìk van en niet de staat" (burgemeester Jan van Zanen van Utrecht, 26/9/14)
 • Jos_wienen_bm_katwijk-thumb
  "We moeten voorkomen dat mensen creperen" (Jos Wienen, burgemeester van Haarlem en voorz Platform Asiel v/d VNG)
 • Victor_everhardt_wethouder_gem_utrecht-thumb
  "Dit is geen bestuurlijke ongehoorzaamheid maar onze eigen verantwoordelijkheid" (wethouder Victor Everhardt, Utrecht)
 • Tri_uit_wageningen_kinderpardonpas-thumb
  "Ze zeggen dat het terugsturen is, terwijl het eigenlijk wégsturen is" (Tri uit Wageningen, 11 jaar, afgewezen voor het kinderpardon)
Motie Van Velzen aangenomen: alle kinderen onder dak (21-05-10) Krista_van_velzen-thumb
De naar aanleiding van de actie 'Geen Kind op Straat' door het kamerlid Krista van Velzen (SP) ingediende motie is gisteren, 20 mei 2010, door de Tweede Kamer aangenomen. De leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de SGP, de ChristenUnie, D66 en de Partij voor de Dieren stemden voor; van de christelijke partijen stemde alleen het CDA tegen.

Dat betekent dat de Kamer in meerderheid vindt dat kinderen altijd recht hebben op een dak boven hun hoofd: voorkomen moet worden dat gezinnen met kinderen op straat belanden en in de illegaliteit terechtkomen, en de regering wordt daarom verzocht onmiddellijk te stoppen met het op straat zetten van gezinnen met kinderen die rechtmatig in Nederland verblijven en voor overige gezinnen met kinderen ruimhartig om te gaan met het bieden van noodopvang.

De SP-fractie wil binnen een week antwoord van minister Hirsch Ballin van Justitie hoe hij deze motie gaat uitvoeren.

Saillant detail is dat de afgetreden staatssecretaris van Justitie Nebahat Albayak, samen met minister Hirsch Ballin jarenlang verantwoordelijk voor het door de regering gevoerde beleid, nu als PvdA-kamerlid vóór deze motie stemde.

Naar aanleiding van de uitspraak van Van Velzen "Gelukkig vindt een meerderheid van de Kamer nu ook dat kinderen altijd recht hebben op een dak boven hun hoofd" schreef Carla van Os van Defence for Children International, één van de leden van de coalitie van organisaties achter de actie 'Geen Kind op Straat':  "Gelukkig heeft de Tweede Kamer nu het VN-Kinderrechtenverdrag goed gelezen. Het recht op onderdak is geen kwestie van een mening, maar het nakomen van verplichtingen die voortvloeien uit de handtekening die Nederland onder het VN-Kinderrechtenverdrag heeft gezet."

Lees hier de letterlijke tekst van de motie. 
Deel