• Religieus_symbool-thumb
  INLIA - partner van kerken
 • Geesje_werkman_in_rood-thumb
  "Ik ben van de kerk en daarom help ik vluchtelingen" (Geesje Werkman, Kerk in Actie)
 • Huub_oosterhuis_blauw-thumb
  "Beschaving is dat wij andere mensen, van waar ook ter wereld, welkom heten en proberen te ontmoeten zoals zij zijn" (Huub Oosterhuis)
 • Plaisier_scriba_pkn_dr_arjan-thumb
  "Waarborgen van menselijke waardigheid is internationaal recht, geen daad van barmhartigheid" (dr Arjan Plaisier, oud-scriba PKN)
 • Leo_mesman_ptr_hoofddorp-thumb
  "Als je ergens je geloof in de praktijk kunt brengen, dan is het wel in je omgang met mensen die dat het meest nodig hebben" (pastor Leo Mesman)
 • Wallage_jacques_pasfoto-thumb
  "De kerk is het enige instituut dat nooit 'niet thuis' mag geven; het echte gezag is moreel gezag" (Jacques Wallage)
 • Peter_verhoeff-thumb
  "Dit is geen gekkenwerk, dit is kerkenwerk" (vml PKN-synodepreses ds Peter Verhoeff)
 • Tutu-thumb
  "I am willing to sign the Charter of Groningen" (telegram van Aartsbisschop Desmond Tutu, 15 februari 1988)
 • Diaconie-thumb
  Diaconaat - daar helpen waar geen andere helper is
 • Bed_bad_brood_belgisch_logo-thumb
  "Vergeet de gastvrijheid niet; door haar hebben sommigen zonder het te weten engelen geherbergd" (Hebree├źn 13:2)
'Kerst is een feest van verwelkomen' (20-12-16) Bijbel_opengeslagen-thumb
Kerstboodschap van dr Pietro Bartólo, Lampedusa

Ter gelegenheid van dit Kerstfeest zouden we ons moeten bezinnen op het lot van vluchtelingen; dit stelt ons in staat tot meer betrokkenheid en ontvankelijkheid voor deze gelukkige gebeurtenis.


Kerstmis is het feest van Liefde, Geluk en Wedergeboorte. Denken aan degenen die alleen maar hebben geleden tijdens hun reis van hoop, helpt ons onze prioriteiten te heroverwegen.

En toch, ook voor hen is er een wedergeboorte, of beter: voor diegenen die hun reis hebben volbracht is er de geboorte van een nieuw leven in een minder vijandige omgeving. Voor migranten betekent hun aankomst in het oude continent opnieuw geboren worden, echt beginnen te leven.
 
Verlicht door het Evangelie, kunnen ook wij deze Kersttijd beleven als een moment voor verandering. Voor ons is het een gelegenheid om terug te keren naar een oprechter, authentieker leven. Voor duizenden vluchtelingen betekent de aankomst in Europa op zich een Kerstdag van wedergeboorte.
 
Ik dank de Stichting INLIA zeer voor zijn dagelijkse toewijding aan migranten, aan vluchtelingen. Ik ben ook dankbaar voor de onderscheiding voor mij persoonlijk, vanwege mijn toewijding aan de verdediging van de mensenrechten, en voor de gemeenschap van Lampedusa als haven van veiligheid en gastvrijheid voor zoveel minder fortuinlijke broeders en zusters.

Laten we het Kerstfeest vieren in het teken van verwelkoming. Laten wij eenieder welkom heten, niet alleen diegenen die de zee oversteken. Laten we ons hart openen voor iedereen die het nodig heeft; daarbij altijd in gedachten houdend dat een klein gebaar, gemaakt vanuit een oprecht en nobele bedoelingen, het leven van anderen kan verrijken in iedere situatie.

Mijn wens voor het komende jaar is dat de dramatische aantallen, die ons voortdurend herinneren aan de omvang van het bloedbad waarvan de Middellandse Zee al te vaak het toneel is, mogen verminderen. Dat ze - ja, waarom niet -  tot nul mogen worden gereduceerd. En ik wens ook dat allen die hun leven toewijden aan het verdedigen van de fundamentele mensenrechten, of het nu privé-personen, overheidsinstanties, religieuze of seculiere gemeenschappen zijn, de moed voor hun goede daden niet zullen verliezen.

Ik wens u allen een gelukkige Kerst, in de hoop op een vrediger toekomst.

Pietro Bartólo
Meer informatie:
De huisarts en de burgemeester van het Italiaanse eiland Lampedusa werden op 8 oktober jl. door INLIA onderscheiden met de Levende Steen.

Lees ook:

10-10-16  Arts Bartólo van Lampedusa doet opmerkelijke oproep in Groningen
05-10-16  INLIA onderscheidt de arts van Lampedusa
 
 
Deel

Plaats reactie

Naam
E-mail
Bericht
Lees de spelregels