• Vluchtelingen4-thumb
  INLIA - partner van vluchtelingen
 • Kinderombudsman_marc_dullaert-thumb
  "De rechten van kinderen worden met voeten getreden" (Kinderombudsman Marc Dullaert over het kinderpardon)
 • Prof_dr_hein_de_haas_univ_maastricht-thumb
  "Mensensmokkel is een reactie op grenscontroles, niet de oorzaak van migratie" (Prof Dr Hein de Haas, Univ. van Oxford en Maastricht)
 • Baldinger_mr_dr_dana_rechter_a_dam-thumb
  "Waarom zou ik als asielrechter geen grondig feitenonderzoek mogen verrichten?" (mr dr Dana Baldinger, Rechtbank Amsterdam)
 • Roel_fernhout-thumb
  "Rechtspraak Raad van State is schokkend slecht en niet gemotiveerd" (Roel Fernhout, vml Nationale Ombudsman)
 • Karin_kloosterboer_unicef-thumb
  "Vanuit de goot keren mensen niet terug naar het land van herkomst" (Karin Kloosterboer, UNICEF)
 • Bas_de_gaay_fortman-thumb
  "In publieke handhaving van de mensenrechten ligt de lakmoesproef van de rechtsstaat" (prof mr dr Bas de Gaay Fortman)
HRW: Situatie in Somalië weer verslechterd (17-03-09) Hrw_logo-thumb
De internationale mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch schrijft in haar recente jaarrapportage (World Report 2009) in het hoofdstuk over Somalië dat de situatie van de mensenrechten is verslechterd tot het niveau ten tijde van de ineenstorting van de laatste centrale regering in 1991.

Alle partijen in het conflict hebben zich regelmatig schuldig gemaakt aan schendingen van mensenrechten tot aan oorlogsmisdaden. Sinds 2007 zijn alleen al uit Mogadishu meer dan 870.000 burgers gevlucht en meer dan 6.000 burgers gedood bij gevechten. Terwijl met internationale steun wordt getracht vredesbesprekingen op gang te brengen is in 2008 het geweld verder geëscaleerd. Zelfs de traditionele systemen van clan protection (bescherming binnen de etnische groep) functioneren op veel plaatsen niet meer. Meer dan 3 miljoen Somaliërs zijn afhankelijk van humanitaire hulp, terwijl hulpverleners worden gehinderd en aangevallen door criminelen. Tussen januari en november 2008 zijn 25 hulpverleners gedood en minstens 24 medewerkers van NGO’s gekidnapped. In veel wijken van Mogadishi worden burgers het slachtoffer van moordpartijen, verkrachtingen en plunderingen door politietroepen en militairen van de Transitional Federal Government en van de tijdelijk in Mogadishu gestationeerde Ethiopische militairen van de Ethiopian National Defense Force. In het noorden van het buurland Kenia worden iedere maand ongeveer 7.000 nieuwe Somalische vluchtelingen opgevangen in kampen.
 
In dit licht is het dus niet verwonderlijk dat meer Somaliërs naar Europa vluchten en hier asiel aanvragen.


Meer informatie:
op www.hrw.org; de volledige tekst van het hoofdstuk over Somalië in het World Report is te vinden via http://www.hrw.org/en/node/79207.

Dit bericht maakt deel uit van ons Dossier Somalië

Deel