• Vluchtelingen4-thumb
  INLIA - partner van vluchtelingen
 • Kinderombudsman_marc_dullaert-thumb
  "De rechten van kinderen worden met voeten getreden" (Kinderombudsman Marc Dullaert over het kinderpardon)
 • Prof_dr_hein_de_haas_univ_maastricht-thumb
  "Mensensmokkel is een reactie op grenscontroles, niet de oorzaak van migratie" (Prof Dr Hein de Haas, Univ. van Oxford en Maastricht)
 • Baldinger_mr_dr_dana_rechter_a_dam-thumb
  "Waarom zou ik als asielrechter geen grondig feitenonderzoek mogen verrichten?" (mr dr Dana Baldinger, Rechtbank Amsterdam)
 • Roel_fernhout-thumb
  "Rechtspraak Raad van State is schokkend slecht en niet gemotiveerd" (Roel Fernhout, vml Nationale Ombudsman)
 • Karin_kloosterboer_unicef-thumb
  "Vanuit de goot keren mensen niet terug naar het land van herkomst" (Karin Kloosterboer, UNICEF)
 • Bas_de_gaay_fortman-thumb
  "In publieke handhaving van de mensenrechten ligt de lakmoesproef van de rechtsstaat" (prof mr dr Bas de Gaay Fortman)
Europese Commissie gaat legesverhogingen onderzoeken (07-09-11) Judith_sargentini_gl-ep-thumb

De Europese Commissie gaat een onderzoek instellen naar de forse legesverhogingen die de Nederlandse overheid per 1 juli jl. heeft ingevoerd. Met name de tarieven voor gezinshereniging zouden in strijd zijn met Europese regels. Aanleiding voor het onderzoek zijn vragen van het lid van het Europees Parlement voor GroenLinks Judith Sargentini.


In de beantwoording schrijft eurocommissaris Cecilia Malmström o.a. dat, hoewel de EU-richtlijn inzake gezinshereniging geen specifieke bepalingen over leges bevat, lidstaten “bij het vaststellen van hun leges de algemene beginselen van het EU-recht (evenredigheid en nuttige werking) moeten respecteren en geen leges mogen vragen die de werking van de richtlijn kunnen ondermijnen door het recht op gezinshereniging te belemmeren. De Commissie toetst dan ook momenteel de Nederlandse regels aan deze algemene beginselen.”

Door de recente verhoging kunnen de legeskosten voor gezinshereniging voor een gezin met 3 kinderen oplopen tot meer dan € 2.000. Daar komen de kosten voor het aanvragen van een Machtiging Voorlopig Verblijf (vanuit het land van herkomst) en het inburgeringsexamen nog eens bij. Minister Leers wil met de hogere tarieven nog meer ‘kostendekkend’ werken. In antwoord op kamervragen van Spekman en Jadnanansing (zie ons bericht van 14/7) schreef hij dat het inkomen dat vereist is om voor gezinshereniging in aanmerking te komen het “mogelijk maakt om ook de verhoogde legestarieven te betalen”. Omdat er in de EU-richtlijn niets staat over leges en er ook nog geen jurisprudentie over is, is de minister “niet voornemens om advies te vragen aan de Europese Commissie over de vraag of de verhoging in overeenstemming is met deze richtlijn”.

Sargentini verwacht evenwel dat de Europese Commissie Nederland op de vingers tikt: “Mij lijkt het logisch dat de Nederlandse regering zal worden teruggefloten. En dan zet ons land zich wederom op de kaart als ongastvrij land.”


Zie ook:
14-07-11  Buitensporige verhogingen legestarieven IND
04-04-11  Europese Commissie kritisch over strafbaarstelling illegaal verblijf
 

Deel