• Inlia-thumb
  INLIA - International Network of Local Initiatives with Asylumseekers
 • Geesje_werkman_in_rood-thumb
  "Vluchtelingen zijn ons als opdracht gegeven" (Geesje Werkman, Kerk in Actie)
 • Mgr_gerard_de_korte-thumb
  "Vluchtelingenangst moet christenen vreemd zijn" (mgr dr Gerard de Korte, bisschop van RK Bisdom 's-Hertogenbosch)
 • Kinderombudsman_marc_dullaert-thumb
  "Het gaat niet om ruimhartigheid maar om rechtvaardigheid" (Kinderombudsman Marc Dullaert over het kinderpardon)
 • Timmermans_frans_min_van_buiza-thumb
  "We hebben onafhankelijke rechters nodig om mensenrechten te bewaken, zelfs wanneer nationale politici daarvan knarsetanden" (Frans Timmermans)
 • Kerk-thumb
  INLIA - partner van kerken
 • Gemeentehuis1-thumb
  INLIA - partner van gemeenten
 • Vluchtelingen3-thumb
  INLIA - partner van vluchtelingen
 • Handen__mensen_-thumb
  INLIA - partner van mensen
 • Volterra2-thumb
  INLIA - hulp aan asielzoekers in nood
Meer nieuws 


Bekijk nieuwsarchief


23-08-17 - IND gebruikt informatie van sociale media als bewijs

Facebook-like_zpszniov66a-1-thumb
De Immigratie- en Naturalisatiedienst maakt gebruik van sociale media in de zoektocht naar 'belastende informatie' die het bewijs zou kunnen zijn van betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen. De Rechtbank Middelburg heeft in een uitspraak van 8 augustus jl. de IND echter teruggefloten: sociale media zijn niet te beschouwen als 'objectieve bron'.


20-08-17 - 'Wat belangrijk is, is dat je wat bijdraagt aan de wereld'

De_wereld_van_sophie_boekcover-thumb
Bericht uit de BBB+ in Groningen, over je leven betekenis geven

"Iedereen verlaat dit leven, dat is het enige dat zeker is. Maar je wilt iets positiefs achterlaten." Rahimullah Daqiq zegt het zachtjes. Hij is al twintig jaar in Nederland. Zijn asielverzoek werd afgewezen en hij kan geen kant op. Nog steeds niet. Niet terug naar Afghanistan, niet naar een derde land.Twintig jaar tussen wal en schip. Maar: "Je wil je leven weer betekenis geven, iets goeds doen."


18-08-17 - Twee keer niet gemeld, opvang beëindigd

Coa-asiel-logo-thumb
In principe kunnen statushouders nadat zij een vergunning hebben gekregen in het AZC blijven totdat voor hen een woning is vrijgekomen. Vanuit dit AZC kan het COA hen plaatsen in de gemeente waaraan zij zijn toegewezen op grond van de zogenaamde taakstelling. In deze taakstelling is geregeld hoeveel statushouders gemeenten jaarlijks moeten huisvesten.


09-08-17 - Uitzettingen vanuit bewaring 1e halfjaar 2017

Detentiecentrum_zeist-thumb
Ook in 2017 wordt niet meer dan een derde van de vreemdelingen vanuit bewaring uitgezet naar hun land van herkomst, zo blijkt uit het antwoord op een nieuw WOB-verzoek van INLIA.


28-07-17 - DT&V weigert ten onrechte toegang tot de VBL

Ter_apel-thumb
Volgens de Rijksoverheid kan iedere uitgeprocedeerde vreemdeling altijd voor opvang terecht in de Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL) in Ter Apel. Uit enkele recente uitspraken van de Raad van State blijkt echter dat de DT&V ten onrechte de toegang weigert aan vreemdelingen met psychische klachten. 
 

27-07-17 - Raad van State: Bureau Medische Advisering is niet onpartijdig

Stethoscoop-thumb
De Raad van State heeft op 30 juni jl. uitgesproken dat het Bureau Medische Advisering (BMA) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) niet als onpartijdig beschouwd kan worden. Deze uitspraak wordt gebaseerd op een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 2 jaar geleden, waarin werd geoordeeld dat experts die in dienst zijn van de overheid niet onpartijdig zijn. 
 

21-07-17 - Overlijden Asharaf Mohammed Alkot uit Libië

Kaarsvlam-thumb
Onze gast uit de BedBadBrood+ opvang Asharaf Mohammed Alkot is op 16 juli 2017 geheel onverwacht tijdens het zwemmen overleden. Vrijdag 21 juli is deze advertentie geplaatst in dagblad Trouw en het Dagblad van het Noorden:20-07-17 - Wijziging beleid verblijfsrecht ouder bij Nederlands kind

Ministerie_van_v_j_logo-thumb
Het EU Hof van Justitie deed onlangs een belangwekkende uitspraak over het verblijfsrecht van de primair verzorgende ouder (zonder verblijfsvergunning) van Nederlandse kinderen. Staatssecretaris Dijkhoff heeft niet anders kunnen doen dan zijn beleid aan deze uitspraak aan te passen.


14-07-17 - Rapport Ombudsman: Geen thuis zonder Nederlands paspoort

Logo_nationale_ombudsman-thumb
Naar aanleiding van de aanhoudende problemen die houders van een pardonvergunning ondervinden met naturaliseren heeft de Nationale Ombudsman samen met de Kinderombudsman deze maand een rapport uitgebracht waarin deze situatie nogmaals onder de aandacht wordt gebracht. In dit rapport legt de Ombudsman vooral de nadruk op de positie van minderjarigen.


05-07-17 - 'We hebben wel duizend koekjes gebakken'

Tynaarlo_gemeente_logo2-thumb
Bericht uit de TussenVoorziening in Tynaarlo,
over ontmoeten en participeren


Het Koepeltjes Festival in Eelde-Paterswolde afgelopen weekend; een jaarlijks evenement met bands, koren, straattheater, kraampjes en vooral heel veel gezelligheid. Dit keer deden ook de gasten van de TussenVoorziening (TuVo) in Eelde mee.


28-06-17 - Nederland schendt VN-verdrag Economische Sociale en Culturele rechten

Un_ecosoc_logo-thumb
VN-Comité veroordeelt het onthouden van basale voorzieningen

Het Comité inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten van de Verenigde Naties (CESCR) heeft onlangs onderzocht in hoeverre de Nederlandse overheid het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR) in de praktijk naleeft. Het CESCR stelt vast dat de Nederlandse praktijk t.a.v. ongedocumenteerde vreemdelingen niet in overeenstemming is met het verdrag.


21-06-17 - Rechtbank Rotterdam doet bizarre uitspraak

Rechtbank_rotterdam-thumb
'Door ambassade verstrekt reisdocument maakt identiteit en nationaliteit niet aannemelijk'

De Rechtbank Rotterdam oordeelde in de zaak van een opvolgende aanvraag van een asielzoeker uit de Democratische Republiek Congo dat een door de ambassade recentelijk afgegeven Laissez-Passer niets zegt over de identiteit en nationaliteit van deze asielzoeker. Volgens de rechtbank is een tijdelijk reisdocument geen nationaliteitsverklaring.


19-06-17 - Rechtbank Amsterdam: Staat handelt disproportioneel bij ontruiming

Rechtbankgebouw_amsterdam-thumb
Belang van asielzoekers bij woonruimte is groter

De Rechtbank Amsterdam verbiedt de ontruiming van een kraakpand in Amsterdam-Zuidoost waar tijdelijk een groep asielzoekers verblijft. De Rechtbank vindt dat hun belang van het hebben van tijdelijke woonruimte zwaarder weegt dan het belang van de Staat, die wil ontruimen.


16-06-17 - Vanuit bewaring wordt slechts eenderde uitgezet naar land van herkomst

Detentiecentrum_zeist-thumb
Om een goed beeld te krijgen van de effectiviteit van vreemdelingendetentie heeft INLIA cijfers opgevraagd over het jaar 2016. Daaruit blijkt dat slechts 34% van de vastgezette vreemdelingen is uitgezet naar het land van herkomst.


09-06-17 - 'Bed-Bad-Brood' is bittere noodzaak

Bed-bad-brood_logo_uit_belgi_-thumb
Onderzoek naar 'bed-bad-brood'-opvang maakt gehakt van Haagse argumentatie

Het stopzetten van opvang leidt er niet toe dat mensen eerder uit Nederland vertrekken. Die conclusie kan worden getrokken uit een landelijk onderzoek naar de effecten van ‘bed-bad-brood’-opvang. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van Amnesty International en de Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS).


07-06-17 - 'Opvang betekenisvol voor vluchtelingen èn de samenleving'

Logo_pkn_zonder_tekst-thumb
PKN-scriba Ds De Reuver op werkbezoek bij de BBB+

De vrijdag voor Pinksteren bracht ds René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, samen met zijn echtgenote en Karel Jungheim, de nieuwe vluchtelingenspecialist van Kerk in Actie, een werkbezoek aan de Bed-Bad-Brood+ voorziening van INLIA in Groningen.


30-05-17 - UNICEF benoemt dr Bartólo tot ambassadeur

Unicef_logo-thumb
Dr Pietro Bartólo is in Italië benoemd tot goodwill ambassadeur van UNICEF.  De dokter van het eiland Lampedusa geniet internationale bekendheid vanwege zijn niet aflatende inzet voor alle vluchtelingen die (soms letterlijk) aanspoelen op het eiland.

29-05-17 - 'This restores my faith in humanity'

Logo_noorderpoort_college-thumb
Internationale delegatie Noorderpoort College op bezoek bij de BBB+

"Dit project herstelt mijn vertrouwen in de mensheid. Sterker: deze man herstelt mijn vertrouwen in de mensheid", zegt hij, wijzend op INLIA-directeur John van Tilborg. Jim Mulligan van het Reedley College in Californië is onder de indruk. De Amerikaan is zojuist rondgeleid in de 'BBB+' in het voormalige Formule 1-hotel in Groningen (BBB+ staat voor bed, bad, brood en begeleiding). "Jullie geven deze mensen weer kans op een menswaardig bestaan. Dat is fantastisch."


19-05-17 - Levende Steen voor Geesje Werkman

Kia_logo-thumb
INLIA reikt onderscheiding uit aan scheidende consulente van Kerk in Actie

De afgelopen 27 jaar was ze onafgebroken bezig met opkomen voor vluchtelingen; Geesje Werkman. De laatste jaren als manager vluchtelingenzaken bij PKN/Kerk in Actie. Vandaag nam ze afscheid op een werkconferentie van de PKN in Utrecht. Ze gaat met pensioen. Voor haar niet aflatende inzet ontving ze de onderscheiding 'De Levende Steen' van INLIA.


10-05-17 - EU Hof van Justitie: 'hogere belang' van kind gaat voor

Eu_hof_van_justitie_curia_logo-thumb
Een baanbrekende uitspraak voor het gezinsmigratiebeleid, aldus Defence for Children

Het Hof van Justitie van de EU deed op 10 mei 2017 een belangwekkende uitspraak over de rechten van Nederlandse kinderen met een ouder van buiten de EU. De mate van afhankelijkheid van het minderjarig kind kan betekenen dat die ouder aanspraak kan maken op een verblijfsvergunning binnen de EU.


24-04-17 - 'Stop uitzettingen van kwetsbare mensen naar Afghanistan'

Vlag_afghanistan-thumb
Kinder- en mensenrechtenorganisaties luiden noodklok

Acht kinder- en mensenrechtenorganisaties roepen de Nederlandse overheid op per direct te stoppen met het uitzetten van kwetsbare mensen naar Afghanistan, vanwege de toenemende onveiligheid, instabiliteit en de ernstige situatie van ontheemden in dat land.


14-04-17 - Hoe donker het ook is....

Mensen-thumb
Paasbrief van INLIA-directeur John van Tilborg

Iemand vroeg mij laatst: Waarom vangen jullie al die mensen op zonder echt te weten wie ze zijn, wat voor achtergrond ze hebben, zonder te weten welke risico's dat met zich meebrengt?


12-04-17 - Terugblik op de landelijke Inspiratie- en Expertisedag

170408amersfoortinspiratiedag47-thumb
Op zaterdag 8 april 2017 vond in de Johanneskerk in Amersfoort een landelijke 'inspiratie- en expertisedag' plaats. Op het programma inspirerende sprekers, informatieve workshops, muziek en meer.

06-04-17 - Ook Tunesië niet zonder meer een veilig land

Vlag_tunesi_-thumb
Rechtbank 's-Hertogenbosch verklaart regeling 'onverbindend'

Opnieuw heeft een rechtbank het ministeriële besluit een land 'veilig' te verklaren vernietigd. Na Algerije mag ook van Tunesië niet zonder meer worden gesteld dat het een veilig land van herkomst is, aldus de Rechtbank 's-Hertogenbosch.


31-03-17 - IND erg vasthoudend in bekeringszaken

Naamloos3-thumb

Wanneer een asielzoeker opnieuw een asielprocedure wil starten moet er sprake zijn van nieuwe elementen die naar voren gebracht kunnen worden. Wanneer het gaat om bekering zijn zulke nieuwe elementen vaak moeilijk aan te tonen. Op 2 maart 2017 deed de rechter in Den Haag uitspraak over een bekeerde Afghaan. Een zesde procedure was gestart en afgewezen. Deze afwijzing was volgens de rechtbank echter onterecht.


Bekijk nieuwsarchief