• Inlia-thumb
  INLIA - International Network of Local Initiatives with Asylumseekers
 • Mgr_gerard_de_korte-thumb
  "Vluchtelingenangst moet christenen vreemd zijn" (mgr dr Gerard de Korte, bisschop van RK Bisdom Groningen-Leeuwarden)
 • College_rvdm_vz_mw_l_koster-thumb
  "Bed-bad-brood is de absolute ondergrens; daar onderhandel je niet over" (mr Laurien Koster, voorz College voor de Rechten van de Mens)
 • Kinderombudsman_marc_dullaert-thumb
  "Het gaat niet om ruimhartigheid maar om rechtvaardigheid" (Kinderombudsman Marc Dullaert over het kinderpardon)
 • Timmermans_frans_min_van_buiza-thumb
  "We hebben onafhankelijke rechters nodig om mensenrechten te bewaken, zelfs wanneer nationale politici daarvan knarsetanden" (Frans Timmermans)
 • Kerk-thumb
  INLIA - partner van kerken
 • Gemeentehuis1-thumb
  INLIA - partner van gemeenten
 • Vluchtelingen3-thumb
  INLIA - partner van vluchtelingen
 • Handen__mensen_-thumb
  INLIA - partner van mensen
 • Volterra2-thumb
  INLIA - hulp aan asielzoekers in nood
Meer nieuws 


Bekijk nieuwsarchief


19-05-17 - Levende Steen voor Geesje Werkman

INLIA reikt onderscheiding uit aan scheidende consulente van Kerk in Actie

De afgelopen 27 jaar was ze onafgebroken bezig met opkomen voor vluchtelingen; Geesje Werkman. De laatste jaren als manager vluchtelingenzaken bij PKN/Kerk in Actie. Vandaag nam ze afscheid op een werkconferentie van de PKN in Utrecht. Ze gaat met pensioen. Voor haar niet aflatende inzet ontving ze de onderscheiding de Levende Steen van INLIA.


10-05-17 - EU Hof van Justitie: 'hogere belang' van kind gaat voor

Eu_hof_van_justitie_curia_logo-thumb
Een baanbrekende uitspraak voor het gezinsmigratiebeleid, aldus Defence for Children

Het Hof van Justitie van de EU deed op 10 mei 2017 een belangwekkende uitspraak over de rechten van Nederlandse kinderen met een ouder van buiten de EU. De mate van afhankelijkheid van het minderjarig kind kan betekenen dat die ouder aanspraak kan maken op een verblijfsvergunning binnen de EU.


24-04-17 - 'Stop uitzettingen van kwetsbare mensen naar Afghanistan'

Vlag_afghanistan-thumb
Kinder- en mensenrechtenorganisaties luiden noodklok

Acht kinder- en mensenrechtenorganisaties roepen de Nederlandse overheid op per direct te stoppen met het uitzetten van kwetsbare mensen naar Afghanistan, vanwege de toenemende onveiligheid, instabiliteit en de ernstige situatie van ontheemden in dat land.


14-04-17 - Hoe donker het ook is....

Mensen-thumb
Paasbrief van INLIA-directeur John van Tilborg

Iemand vroeg mij laatst: Waarom vangen jullie al die mensen op zonder echt te weten wie ze zijn, wat voor achtergrond ze hebben, zonder te weten welke risico's dat met zich meebrengt?


12-04-17 - Terugblik op de landelijke Inspiratie- en Expertisedag

170408amersfoortinspiratiedag47-thumb
Op zaterdag 8 april 2017 vond in de Johanneskerk in Amersfoort een landelijke 'inspiratie- en expertisedag' plaats. Op het programma inspirerende sprekers, informatieve workshops, muziek en meer.

06-04-17 - Ook Tunesiƫ niet zonder meer een veilig land

Vlag_tunesi_-thumb
Rechtbank 's-Hertogenbosch verklaart regeling 'onverbindend'

Opnieuw heeft een rechtbank het ministeriële besluit een land 'veilig' te verklaren vernietigd. Na Algerije mag ook van Tunesië niet zonder meer worden gesteld dat het een veilig land van herkomst is, aldus de Rechtbank 's-Hertogenbosch.


31-03-17 - IND erg vasthoudend in bekeringszaken

Naamloos3-thumb

Wanneer een asielzoeker opnieuw een asielprocedure wil starten moet er sprake zijn van nieuwe elementen die naar voren gebracht kunnen worden. Wanneer het gaat om bekering zijn zulke nieuwe elementen vaak moeilijk aan te tonen. Op 2 maart 2017 deed de rechter in Den Haag uitspraak over een bekeerde Afghaan. Een zesde procedure was gestart en afgewezen. Deze afwijzing was volgens de rechtbank echter onterecht.


30-03-17 - Motie kinderpardon genegeerd

Kinderpardon-thumb-thumb

Op dinsdag 21 februari 2017 werd er in de Tweede Kamer een motie aangenomen voor soepelere regels rondom het kinderpardon voor kinderen die geworteld zijn in Nederland. Het kabinet heeft echter besloten de motie niet uit te voeren.


27-03-17 - 'Wagif hoort bij zijn kinderen'

Wagif_uit_eelde-thumb
Wagif Faradzjulaev uit Eelde wordt na 15 jaar verblijf in Nederland bedreigd met uitzetting naar Azerbeidzjan. Dit terwijl zijn vrouw (met wie hij al 10 jaar samen is) en hun beide kinderen (6 en 4 jaar) de Nederlandse nationaliteit hebben en dus hier mogen blijven.

 

24-03-17 - Raad van State: meer onderzoek nodig naar 'veilig land' Algerije

Algerije_vlag-thumb
Na de Rechtbank Groningen heeft nu ook de Raad van State vraagtekens geplaatst bij het aanwijzen van Algerije als ‘veilig land’. Nader onderzoek is nodig naar de situatie in militaire gevangenissen, alvorens een deserteur naar Algerije teruggestuurd kan worden.


15-03-17 - Delegatie van de Raad van Kerken bezoekt INLIA

Oecumene_scheepje_logo-thumb
Op vrijdag 10 maart jl. kwam een delegatie van de Raad van Kerken op werkbezoek bij INLIA. De deelnemers kregen een presentatie over het werk van INLIA en bezochten aansluitend de diverse locaties in Groningen en Eelde.


08-03-17 - 'We Gaan Ze Halen'

We_gaan_ze_halen_logo-thumb
In 2015 werd de afspraak gemaakt dat de Europese Unie in twee jaar tijd onderdak zou bieden aan 160.000 hervestigde vluchtelingen uit Griekenland en Italië. Helaas is hier weinig van terecht gekomen.  'We Gaan Ze Halen' is de Nederlandse reactie.


03-03-17 - In memoriam: Roza Khachatryan, de vrouw van de knuffel

Licht_op_kruis_beeldbank_pkn_kia042790-thumb
Opnieuw moeten wij afscheid nemen van een bejaarde gast

Vandaag begraven we Roza Khachatryan, 89 jaar, uit Armenië. Zij was de oudste van onze groep van bijna dertig bejaarden in de bbb+ in Groningen. Ze is in korte tijd de tweede gast van wie we afscheid moeten nemen. In december begroeven we Anzhela Balayan, 81 jaar, eveneens Armeense. 

01-03-17 - Honderd fietsen voor statushouders in Eelde

Kind_met_helm_op_fietsje-thumb
 Architect Kalfsbeek schenkt zijn Culturele Prijs van Drenthe

Het project TussenVoorziening voor statushouders in Eelde heeft honderd fietsen gekregen van architect Cor Kalfsbeek, die de fietsen doneerde met het geld van de Grote Culturele Prijs van Drenthe, die hij vorige zomer kreeg.


28-02-17 - RB Haarlem: jurisprudentie RvS over nova al jaren in strijd met EU-richtlijn

Haarlem_rechtbank_logo-thumb
De strikte wijze waarop de Raad van State de criteria voor het kunnen inbrengen van nieuwe informatie in asielprocedures hanteert is al jarenlang in strijd met de EU-Procedurerichtlijn. Dit is de opmerkelijke conclusie van de Rechtbank Haarlem.


27-02-17 - 'Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft...'

Een_fakkel-thumb
Wakes bij het detentiecentrum voor vreemdelingen op Schiphol

Op woensdag 1 maart aanstaande is het Aswoensdag en begint de Veertigdagen-tijd (Lijdenstijd) ter voorbereiding op Pasen. Evenals voorgaande jaren wordt dan bij het Justitieel Complex Schiphol wekelijks, in plaats van maandelijks, een wake gehouden.

13-02-17 - Moratorium Burundi verlengd

Burundi_vlag-thumb
Het besluit- en vertrekmoratorium voor Burundi is met een half jaar verlengd, in afwachting van een nieuw ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 


10-02-17 - IND stuurt informatiebrief over naturalisatie van pardonners

Nederlands_paspoort-thumb
Wel meer uitleg, geen beleidswijziging

De Immigratie- en Naturalisatiedienst stuurt houders van een zgn. pardonvergunning een brief met informatie over ‘Nederlander worden’. Dit betreft echter geen versoepeling van het documentenvereiste, dat zovele pardonners verhindert Nederlander te worden.


27-01-17 - Rechtbank Arnhem: verwestering valt onder Vluchtelingenverdrag

Arnhem_paleis_van_justitie-thumb
De Rechtbank Arnhem heeft uitgesproken dat een verwesterde levensstijl recht op bescherming onder het Vluchtelingenverdrag kan geven, omdat verwestering als afvalligheid kan worden beschouwd en van een verwesterde vrouw niet mag worden verlangd dat zij zich bij terugkeer aanpast aan de in dat land geldende religieus en politiek voorgeschreven normen.


25-01-17 - In 2016 kreeg Nederland geen 31.600 maar 18.200 asielaanvragen

Rekenmachine-thumb
Verwarrende cijfers maken goede vergelijking moeilijk

Volgens staatssecretaris Dijkhoff bedroeg in 2016 de 'totale asielinstroom' 31.600 personen. Het gebruik van de term 'asielinstroom' is echter verwarrend, omdat in het internationaal taalgebruik daarmee slechts de eerste asielaanvragen worden aangeduid.


23-01-17 - Bed-Bad-Brood Boot in gebruik genomen

Bed-bad-brood_logo_uit_belgi_-thumb
Halverwege januari is in Groningen een 'slaap-boot' in gebruik genomen voor de opvang van asielzoekers zonder rijksopvang. De komst van de boot bleef in de media niet onopgemerkt.


20-01-17 - EHRM: nationale rechters moeten belang van kind volledig toetsen

Raad_van_europa_logo-thumb
Opnieuw doet het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een belangwekkende uitspraak met gevolgen voor de Nederlandse asielpraktijk: nationale rechters moeten de belangenafweging en besluitvorming van de overheid niet slechts marginaal maar volledig toetsen aan het belang van het kind.
 

13-01-17 - RvS: IND deskundiger dan hoogleraar godsdienstpsychologie

Raad_van_state_logo-thumb
De Raad van State kent de IND de bevoegdheid toe zelf het bekeringsverhaal van een asielzoeker op geloofwaardigheid te toetsen. Een wetenschappelijk gefundeerd onderzoeksrapport van een hoogleraar godsdienstpsychologie mag wel terzijde worden geschoven, want de IND voert een 'integrale geloofwaardigheidsbeoordeling' uit.


12-01-17 - EHRM: ook toegankelijkheid medische zorg moet worden onderzocht

Ehrm_foto_gebouw_2-thumb
Alleen aanwezigheid van zorg in land van herkomst is niet voldoende

Een recente uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens betekent dat de IND, bij het uitzetten van asielzoekers die medische zorg behoeven, niet alleen de aanwezigheid in het land van herkomst, maar ook de feitelijke beschikbaarheid van die zorg voor betrokkene voortaan zal moeten onderzoeken.
 

11-01-17 - 'Help statushouders aan een baan'

Logo_werken_zonder_grenzen-thumb
Initiatief 'Werken zonder Grenzen' organiseert crowdfunding campagne

Bij de integratie van statushouders middels het project ‘TussenVoorziening’ werkt INLIA samen met ‘Werken Zonder Grenzen’, een gezamenlijk initiatief van het bedrijfsleven en vrijwilligers om nieuwe Nederlanders aan een baan te helpen, zodat zij kunnen doorstromen en hun steentje aan de samenleving bijdragen.

Bekijk nieuwsarchief