• Gemeentehuis2-thumb
  INLIA - partner van gemeenten
 • College_rvdm_vz_mw_l_koster-thumb
  "Bed-bad-brood is de absolute ondergrens; daar onderhandel je niet over" (mr Laurien Koster, voorz College voor de Rechten van de Mens)
 • Zanen_jan_van_bm_utrecht-thumb
  "Openbare orde, daar ben ìk van en niet de staat" (burgemeester Jan van Zanen van Utrecht, 26/9/14)
 • Jos_wienen_bm_katwijk-thumb
  "We moeten voorkomen dat mensen creperen" (Jos Wienen, burgemeester van Haarlem en voorz Platform Asiel v/d VNG)
 • Victor_everhardt_wethouder_gem_utrecht-thumb
  "Dit is geen bestuurlijke ongehoorzaamheid maar onze eigen verantwoordelijkheid" (wethouder Victor Everhardt, Utrecht)
 • Tri_uit_wageningen_kinderpardonpas-thumb
  "Ze zeggen dat het terugsturen is, terwijl het eigenlijk wégsturen is" (Tri uit Wageningen, 11 jaar, afgewezen voor het kinderpardon)
Meldpunt Dakloze Asielzoekers 


Inleiding

Voortdurend bereiken organisaties zoals INLIA signalen van op straat gezette asielzoekers.
Ze worden door het COA uit het asielzoekerscentrum gezet, ‘geklinkerd’ na vreemdelingenbewaring of vanuit het uitzetcentrum (officieel de Vrijheids Beperkende Locatie, VBL) Ter Apel.
Het gaat dan om mensen die door Justitie niet kunnen worden uitgezet naar hun land van herkomst, maar ook om mensen die rechtmatig verblijven in Nederland op grond van een nog lopende procedure, maar toch geen opvangvoorzieningen krijgen van het rijk.
INLIA werkt al jaren samen met ruim 100 gemeentebesturen in het LOGO (Landelijk Overleg Gemeentebesturen Opvang- en terugkeerbeleid) die in de afgelopen jaren noodopvang boden aan dakloze asielzoekers. Vanaf 1 januari 2010 zouden deze noodopvangvoorzieningen overbodig moeten zijn geworden en hun deuren sluiten. Met de huidige toestroom van het aantal op straat gezette asielzoekers wordt duidelijk dat het rijk nog steeds geen sluitend beleid voert (onderdeel van het accoord tussen gemeenten (VNG) en rijk (Justitie) waarmee de ‘pardonregeling’ werd ingesteld).
 

Doel

Door de op-straat-zettingen centraal te registreren willen we de omvang van het humanitair en maatschappelijk probleem in beeld brengen en daarmee ‘politiek Den Haag’ ervan overtuigen dat er een andere oplossing moet worden gevonden: de straat is niet de oplossing maar (een deel van) het probleem!
 

Werkwijze

U kunt melding maken van op straat gezette asielzoekers door het formulier in te vullen. Geregistreerd kan worden waar, door wie, en onder welke omstandigheden (denk aan gezondheidsproblemen en minderjarigen) mensen dakloos zijn gemaakt.
Let op: het betreft een registratie, om de omvang van het probleem duidelijk te maken. Melding via onze website betekent niet dat INLIA ook opvangvoorzieningen kan bieden!