• Religieus_symbool-thumb
  INLIA - partner van kerken
 • Geesje_werkman_in_rood-thumb
  "Ik ben van de kerk en daarom help ik vluchtelingen" (Geesje Werkman, Kerk in Actie)
 • Huub_oosterhuis_blauw-thumb
  "Beschaving is dat wij andere mensen, van waar ook ter wereld, welkom heten en proberen te ontmoeten zoals zij zijn" (Huub Oosterhuis)
 • Plaisier_scriba_pkn_dr_arjan-thumb
  "Waarborgen van menselijke waardigheid is internationaal recht, geen daad van barmhartigheid" (dr Arjan Plaisier, oud-scriba PKN)
 • Leo_mesman_ptr_hoofddorp-thumb
  "Als je ergens je geloof in de praktijk kunt brengen, dan is het wel in je omgang met mensen die dat het meest nodig hebben" (pastor Leo Mesman)
 • Wallage_jacques_pasfoto-thumb
  "De kerk is het enige instituut dat nooit 'niet thuis' mag geven; het echte gezag is moreel gezag" (Jacques Wallage)
 • Peter_verhoeff-thumb
  "Dit is geen gekkenwerk, dit is kerkenwerk" (vml PKN-synodepreses ds Peter Verhoeff)
 • Tutu-thumb
  "I am willing to sign the Charter of Groningen" (telegram van Aartsbisschop Desmond Tutu, 15 februari 1988)
 • Diaconie-thumb
  Diaconaat - daar helpen waar geen andere helper is
 • Bed_bad_brood_belgisch_logo-thumb
  "Vergeet de gastvrijheid niet; door haar hebben sommigen zonder het te weten engelen geherbergd" (Hebreeƫn 13:2)
Landelijke Charterdag 

Sinds 2000, in dezelfde tijd dat een aanvang is gemaakt met onze regionale bijeenkomsten, organiseert INLIA ook een Landelijke Charterdag. Tijdens deze jaarlijkse ontmoetings- en toerustingsdag worden contacten tussen vertegenwoordigers van Charterkerken gelegd en hernieuwd en actuele ontwikkelingen besproken. En niet in de laatste plaats kunnen mensen elkaar bemoedigen bij de zware last die de concrete hulp aan asielzoekers in nood soms met zich meebrengt.

Elke Landelijke Charterdag biedt een andere Chartergemeenschap gastvrijheid aan aan de partners in het verbond. Om praktische redenen wordt de voorkeur gegeven aan een enigszins centraal gelegen plaats.

Op 7 oktober 2000 heeft INLIA in de Gereformeerde Kerk te Ermelo voor de eerste maal een landelijke Charterdag gehouden.
De tweede dag was op 12 januari 2002 in de Ontmoetingskerk te Nunspeet.
De derde dag vond plaats op 24 mei 2003 in de Immanuelkerk te De Bilt.
De vierde landelijke Charterdag vond plaats op zaterdag 2 januari 2004 in de Geertekerk in Utrecht.
De vijfde dag was op 22 januari 2005 met de Jeruzalemkerk in Zwolle als gastheer.
De zesde op 11 maart 2006 in de Goede Herderkerk te Harderwijk.

De zevende op 10 maart 2007 in de Emmaüskerk te Amersfoort.
Speciale gast op deze dag was de dichter Huub Oosterhuis, die een inspirerende toespraak hield.

De achtste dag was op 13 december 2008 in de Remonstrantse Kerk te Groningen. In dit weekend was tevens de viering van het 20-jarig bestaan van de Stichting INLIA.

Het is ook traditie geworden om tijdens deze dag de Levende Steen uit te reiken: hier een overzicht  van de kerken en personen die de afgelopen jaren met de Levende Steen zijn geëerd.