• Vluchtelingen4-thumb
  INLIA - partner van vluchtelingen
 • Kinderombudsman_marc_dullaert-thumb
  "De rechten van kinderen worden met voeten getreden" (Kinderombudsman Marc Dullaert over het kinderpardon)
 • Prof_dr_hein_de_haas_univ_maastricht-thumb
  "Mensensmokkel is een reactie op grenscontroles, niet de oorzaak van migratie" (Prof Dr Hein de Haas, Univ. van Oxford en Maastricht)
 • Baldinger_mr_dr_dana_rechter_a_dam-thumb
  "Waarom zou ik als asielrechter geen grondig feitenonderzoek mogen verrichten?" (mr dr Dana Baldinger, Rechtbank Amsterdam)
 • Roel_fernhout-thumb
  "Rechtspraak Raad van State is schokkend slecht en niet gemotiveerd" (Roel Fernhout, vml Nationale Ombudsman)
 • Karin_kloosterboer_unicef-thumb
  "Vanuit de goot keren mensen niet terug naar het land van herkomst" (Karin Kloosterboer, UNICEF)
 • Bas_de_gaay_fortman-thumb
  "In publieke handhaving van de mensenrechten ligt de lakmoesproef van de rechtsstaat" (prof mr dr Bas de Gaay Fortman)
Juridische hulp 

De Stichting INLIA houdt zich sinds haar oprichting actief bezig met juridische hulp aan uitgeprocedeerde asielzoekers. In de loop der jaren zijn vele dossiers van uitgeprocedeerden aan INLIA voorgelegd, met de vraag of wij nog mogelijkheden zagen om een nieuwe procedure voor de betrokken asielzoekers op te starten. Indien INLIA ervan overtuigd raakte dat terugkeer niet verantwoord was, dan wel technisch onmogelijk was, werd actie ondernomen om toch een verblijfsvergunning in Nederland te verkrijgen voor de betrokkenen.

De resultaten hiervan waren zeer wisselend. In sommige gevallen bleek het mogelijk om nieuwe feiten en omstandigheden te vinden, op basis waarvan een nieuwe asielprocedure opgestart kon worden. In andere gevallen bleek dit helaas niet mogelijk. De zoektocht naar een oplossing voor mensen die om technische redenen niet terug kunnen keren (de zogenaamde 'technisch onverwijderbare vreemdelingen') is helaas tot nu toe zonder resultaat gebleven. Dit laatste blijft echter een speerpunt van de Stichting INLIA.

De afdeling Juridische en Maatschappelijke Ondersteuning moet, als gevolg van de personele bezetting en werkdruk, terughoudend zijn met het aannemen van nieuwe cliënten. Slechts bij uitzondering wordt na telefonisch overleg  toestemming verleend aan uitgeprocedeerden om hun dossier ter beoordeling naar INLIA te sturen. Zie hiervoor verder bij 'Telefonisch spreekuur´.