• Inlia-thumb
  INLIA - International Network of Local Initiatives with Asylumseekers
 • Geesje_werkman_in_rood-thumb
  "Vluchtelingen zijn ons als opdracht gegeven" (Geesje Werkman, Kerk in Actie)
 • Mgr_gerard_de_korte-thumb
  "Vluchtelingenangst moet christenen vreemd zijn" (mgr dr Gerard de Korte, bisschop van RK Bisdom 's-Hertogenbosch)
 • Kinderombudsman_marc_dullaert-thumb
  "Het gaat niet om ruimhartigheid maar om rechtvaardigheid" (Kinderombudsman Marc Dullaert over het kinderpardon)
 • Timmermans_frans_min_van_buiza-thumb
  "We hebben onafhankelijke rechters nodig om mensenrechten te bewaken, zelfs wanneer nationale politici daarvan knarsetanden" (Frans Timmermans)
 • Kerk-thumb
  INLIA - partner van kerken
 • Gemeentehuis1-thumb
  INLIA - partner van gemeenten
 • Vluchtelingen3-thumb
  INLIA - partner van vluchtelingen
 • Handen__mensen_-thumb
  INLIA - partner van mensen
 • Volterra2-thumb
  INLIA - hulp aan asielzoekers in nood
Charta van Volterra 

In november 2007 vond in de Italiaanse stad Volterra een internationale conferentie plaats over een gemeenschappelijk Europees asielbeleid. De bijeenkomst was georganiseerd door de Stichting INLIA en het Teatro Nascosto / Hidden Theatre (gevestigd in Volterra) en vond plaats onder de patronage van het Europees Parlement.
Gesproken werd over een document, het Charta of Volterra genoemd, dat voorstellen bevat die kunnen bijdragen aan de totstandkoming van één gemeenschappelijk asielbeleid in de Europese Unie.

Nationale parlementariërs en leden van het Europees Parlement, senatoren, (deputy) ministers, vertegenwoordigers van lokale overheden, diverse kerken en NGO's die zich inzetten voor asielzoekers en vluchtelingen, spraken in plenaire 'algemene beschouwingen' en in thema-groepen over diverse paragrafen in het Charta. Deze behandelen onderwerpen zoals de bestrijding van grondoorzaken van migratie, de totstandkoming van een gemeenschappelijk EU asielbeleid, de bijzondere positie van vrouwen, kinderen en onbegeleide minderjarigen, het voorkomen van rondzwerven van asielzoekers door de EU, etc.

In een plenaire sessie onder leiding van mw Louise Morgantini, de Italiaanse vice-voorzitter van het Europese Parlement, werd de middels amendementen verbeterde tekst van het Charta met algemene instemming begroet. De aanwezige politici hebben zich bereid verklaard in de fracties en parlementen waarvan zij deel uitmaken het gedachtengoed van het Charta of Volterra verder te behartigen en verspreiden.

Volledige tekst van het Charta of Volterra, new roads for a refugee policy  (Engelstalig)