• Inlia-thumb
  INLIA - International Network of Local Initiatives with Asylumseekers
 • Geesje_werkman_in_rood-thumb
  "Vluchtelingen zijn ons als opdracht gegeven" (Geesje Werkman, Kerk in Actie)
 • Mgr_gerard_de_korte-thumb
  "Vluchtelingenangst moet christenen vreemd zijn" (mgr dr Gerard de Korte, bisschop van RK Bisdom 's-Hertogenbosch)
 • Kinderombudsman_marc_dullaert-thumb
  "Het gaat niet om ruimhartigheid maar om rechtvaardigheid" (Kinderombudsman Marc Dullaert over het kinderpardon)
 • Timmermans_frans_min_van_buiza-thumb
  "We hebben onafhankelijke rechters nodig om mensenrechten te bewaken, zelfs wanneer nationale politici daarvan knarsetanden" (Frans Timmermans)
 • Kerk-thumb
  INLIA - partner van kerken
 • Gemeentehuis1-thumb
  INLIA - partner van gemeenten
 • Vluchtelingen3-thumb
  INLIA - partner van vluchtelingen
 • Handen__mensen_-thumb
  INLIA - partner van mensen
 • Volterra2-thumb
  INLIA - hulp aan asielzoekers in nood
Print pagina
 

ANBI-informatie

Stichting INLIA
(International Network of Local Initiatives with Asylumseekers)
Opgericht 19 mei 1988
Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland: 41011454
RSIN: 801741324

Statutaire doelstelling:
Het doel van de stichting is te bevorderen dat lokale geloofsgemeenschappen in Nederland en Europa in verbondenheid met elkaar zich inzetten voor de belangen van asielzoekers en/of vluchtelingen. De stichting tracht dit doel o.m. te bereiken door geloofsgemeenschappen te stimuleren partner te worden in een verbond zoals dit is omschreven in het document welke is genoemd “Charter van Groningen”.
Daaruit vloeit als secundaire doelstelling ook voort het bieden van noodhulp, ondersteuning en advies aan (individuele) asielzoekers die (al dan niet via de kerkelijke achterban) een beroep op de stichting doen.

Contactgegevens:
post- en bezoekadres: Jacobijnerstraat 5, 9712 HZ  GRONINGEN
telefoon: 050-3138181

Bestuurssamenstelling:
Dhr J C W Eggink, voorzitter
Dhr B Haanstra, secretaris
Dhr H J Heusinkveld, penningmeester
Dhr E J Hazeleger

Beloningsbeleid:
Het bestuur ontvangt geen vacatiegeld maar alleen een bescheiden (onbelaste) vrijwilligersvergoeding als het budget dat toelaat.
Directie en overige betaalde medewerkers ontvangen een salaris dat ruim onder het niveau van de CAO Welzijn ligt.

Beleidsplan:
Klik hier voor de tekst van het beleidsplan 2018.

Activiteitenverslag:
Het boekje "INLIA werkt" kunt u hier lezen.

Financiële verantwoording:
Klik hier voor de verkorte weergave van het Financieel Verslag 2016 (Balans en Winst- en Verliesrekening); de bijbehorende toelichting van de penningmeester vindt u hier.